Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.433 kết quả chứa từ khóa: 59/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 59/NQ-CP Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Việt Nam và Hàn Quốc về vực hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Ngoại giao Tải về
Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
02

Nghị quyết 59/NQ-CP xác định địa giới hành chính tỉnh Hải Dương và Hải Phòng

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 28/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
03

Nghị quyết 59/NQ-CP 2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 13/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2019
04

Nghị quyết 59/NQ-CP năm 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2018
05

Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 04/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
06

Nghị quyết 59/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016.

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2016
07

Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Doanh nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 07/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2015
08

Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 04/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2013
09

Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 29/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2011
10

Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp; Hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2010
11

Thông tư 10/2011/TT-BCT sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về TTHC lĩnh vực xuất, nhập khẩu tại Nghị quyết 59/NQ-CP 2010

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hành chính Tải về
Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2011
12

Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất năm 2009 - 2010 của tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 08/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
13

Nghị quyết 89/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2016
14

Nghị quyết 90/NQ-CP 2022 triển khai Nghị quyết 59/2022/QH15 đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Lĩnh vực: Đầu tư; Giao thông Tải về
Ban hành: 25/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
15

Nghị quyết 98/NQ-CP 2021 Chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
16

Nghị quyết 131/NQ-CP bổ sung quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
17

Nghị quyết 110/NQ-CP 2019 quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 02/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
18

Nghị quyết 63/NQ-CP 2019 các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ hết hiệu lực

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2019
19

Nghị quyết 59/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Hành chính Tải về
Ban hành: 30/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2007
20

Công văn 1788/TTg-PL của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 07/08/2015 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2015
Vui lòng đợi