Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.455 kết quả chứa từ khóa: 57/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 57/NQ-CP 2022 nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
02

Nghị quyết 57/NQ-CP 2019 phê duyệt Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
03

Nghị quyết 57/NQ-CP năm 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2018
04

Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ về việc không ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù đối với Thành phố Đà Nẵng theo Nghị định 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 04/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2017
05

Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2015
06

Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 04/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2013
07

Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2012
08

Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 29/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2011
09

Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2010
10

Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/04/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 01/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
11

Nghị quyết 57/NQ-CP phê duyệt hiệp định song phương thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2016
12

Thông tư 17/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi TTHC trong lĩnh vực trồng trọt

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2011
13

Thông tư 21/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi TTHC trong lĩnh vực thủy lợi

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2011
14

Thông tư 19/2011/TT-BNNPTNT thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2011
15

Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT thủ tục hành chính trong phát triển rừng

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2011
16

Thông tư 20/2011/TT-BNNPTNT thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2011
17

Thông tư 23/2011/TT-BNNPTNT thủ tục hành chính trong quản lý chất lượng thủy sản

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2011
18

Thông tư 18/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi TTHC trong bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2011
19

Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2011
20

Thông tư 22/2011/TT-BNNPTNT sửa quy định TTHC trong kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2011
Vui lòng đợi