(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 22/06/2013 - 28/06/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 DOANH NGHIỆP

*(SMS: 1013/QD-TTg) - Ngày 26/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1013/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015.

 * (SMS: 61/2013/ND-CP) - Ngày 25/06/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2013/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

 * (SMS: 5028/VPCP-KTTH) - Ngày 21/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5028/VPCP-KTTH về việc giải quyết chế độ đối với lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước thực hiện phá sản.

 * (SMS: 3402/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3402/TCHQ-TXNK về việc trả lời doanh nghiệp về đề nghị chấp nhận trị giá giao dịch.

 * (SMS: 3184/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3184/TCHQ-TXNK về việc thông báo doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh.

 THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 3492/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3492/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu.

 * (SMS: 8146/BTC-TCHQ) - Ngày 24/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8146/BTC-TCHQ về việc không thu thuế hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu.

 * (SMS: 3473/TCHQ-PC) - Ngày 24/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3473/TCHQ-PC về việc gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt.

 * (SMS: 3469/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3469/TCHQ-TXNK về việc quyết toán, thanh khoản đối với hàng hóa hưởng ưu đãi.

 * (SMS: 3467/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3467/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

 * (SMS: 231/XNK-CN) - Ngày 21/06/2013, Cục Xuất nhập khẩu ban hành Công văn 231/XNK-CN về việc nhập khẩu dầu bôi trơn mã HS 2710 1943.

 * (SMS: 82/2013/TT-BTC) - Ngày 20/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 82/2013/TT-BTC về việc quy định mức chi phí nhập, xuất và bảo quản thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) dự trữ quốc gia do Bộ Công Thương quản lý.

 * (SMS: 7984/BTC-CST) - Ngày 20/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7984/BTC-CST về thuế, phí liên quan đến nhập khẩu trâu bò.

 * (SMS: 7951/BTC-CST) - Ngày 20/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7951/BTC-CST về thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông.

 * (SMS: 3391/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3391/TCHQ-TXNK về việc bù trừ thuế giá trị gia tăng nộp thừa.

 * (SMS: 3387/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3387/TCHQ-TXNK về việc phạt chậm nộp thuế.

 * (SMS: 81/2013/TT-BTC) - Ngày 19/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 81/2013/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước.

 * (SMS: 7909/BTC-CST) - Ngày 19/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7909/BTC-CST về chính sách thuế nhập khẩu đối với khung gấm đã gắn động cơ.

 * (SMS: 5334/BCT-CNNg) - Ngày 19/06/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5334/BCT-CNNg về việc xuất khẩu khoáng sản.

 * (SMS: 2016/TCT-DNL) - Ngày 19/06/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2016/TCT-DNL về việc chính sách thuế đối với hoạt động biếu, tặng.

 * (SMS: 2014/TCT-CS) - Ngày 19/06/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2014/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải tổ chức tín dụng.

 * (SMS: 2012/TCT-CS) - Ngày 19/06/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2012/TCT-CS về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

 * (SMS: 2005/TCT-CS) - Ngày 19/06/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2005/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ.

 * (SMS: 2002/TCT-KK) - Ngày 19/06/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2002/TCT-KK về việc xác định thuế giá trị gia tăng được kê khai, khấu trừ.

 * (SMS: 2000/TCT-CS) - Ngày 19/06/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2000/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.

 * (SMS: 3367/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3367/TCHQ-TXNK về việc gỡ bỏ thông báo luồng đỏ nợ thuế hải quan.

 * (SMS: 3366/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3366/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc áp dụng văn bản đối với vật tư nhập khẩu miễn thuế.

 * (SMS: 7847/BTC-CST) - Ngày 18/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7847/BTC-CST về việc hoàn thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông.

 * (SMS: 3352/TCHQ-CCHDH) - Ngày 18/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3352/TCHQ-CCHĐH về việc hủy tờ khai khai báo sai loại hình thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

 * (SMS: 7787/BTC-CST) - Ngày 17/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7787/BTC-CST về việc giảm, giãn thuế cho ngành kính và thủy tinh Việt Nam.

 * (SMS: 1974/TCT-KK) - Ngày 17/06/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1974/TCT-KK về việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

 * (SMS: 3305/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3305/TCHQ-TXNK về việc trích tiền gửi nộp ngân sách Nhà nước của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

 * (SMS: 1803/CHHVN-KHTC) - Ngày 13/06/2013, Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Công văn 1803/CHHVN-KHTC về việc chuyển phí bảo đảm hàng hải.

 * (SMS: 7526/BTC-TCT) - Ngày 12/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7526/BTC-TCT về việc tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế.

 * (SMS: 7520/BTC-TCT) - Ngày 12/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7520/BTC-TCT về chính sách thuế đối với dự án xây dựng nhà ở cho công nhân.

 * (SMS: 3198/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3198/TCHQ-TXNK về việc giải tỏa cưỡng chế.

 * (SMS: 7394/BTC-TCHQ) - Ngày 10/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7394/BTC-TCHQ về việc gia hạn nộp thuế.

 * (SMS: 7310/BTC-TCHQ) - Ngày 07/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7310/BTC-TCHQ về việc gia hạn nộp thuế nhập khẩu.

 * (SMS: 2996/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2996/TCHQ-TXNK về biểu thuế áp dụng năm 2014.

 * (SMS: 2993/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2993/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế lô hàng nhập khẩu mang mục đích nhân đạo, từ thiện.

 * (SMS: 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT) - Ngày 15/06/2013, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

 LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 66/2013/ND-CP) - Ngày 27/06/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

 * (SMS: 1921/CHHVN-TCCB) - Ngày 21/06/2013, Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Công văn 1921/CHHVN-TCCB về việc rà soát danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 81/NQ-CP) - Ngày 27/06/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 81/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 * (SMS: 936/TTg-KTN) - Ngày 26/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 936/TTg-KTN về việc chuyển mục đính sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

 * (SMS: 912/TTg-KTN) - Ngày 24/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 912/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 * (SMS: 907/TTg-KTN) - Ngày 24/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 907/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 * (SMS: 900/TTg-KTN) - Ngày 21/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 900/TTg-KTN về việc bồi thường hỗ trợ đất trên cos ngập công trình thủy điện An Khê, KaNak, tỉnh Gia Lai.

 * (SMS: 883/TTg-KTN) - Ngày 20/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 883/TTg-KTN về việc hỗ trợ hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La.

 * (SMS: 2001/TCT-CS) - Ngày 19/06/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2001/TCT-CS về việc miễn tiền thuê đất đối với doanh nghiệp thực hiện dự án trong lĩnh vực xã hội hóa.

 ĐẦU TƯ

* (SMS: 80/NQ-CP) - Ngày 20/06/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 80/NQ-CP về việc phê duyệt Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 16/2013/TT-NHNN)
- Ngày 27/06/2013,
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 16/2013/TT-NHNN về việc Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

 * (SMS: 15/2013/TT-NHNN) - Ngày 27/06/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 15/2013/TT-NHNN về việc quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 * (SMS: 14/2013/TT-NHNN) - Ngày 27/06/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 14/2013/TT-NHNN về việc quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 * (SMS: 83/2013/TT-BTC) - Ngày 25/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 83/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 07/01/2013 về tỷ lệ phí tổ chức tín dụng cổ phần hóa được hưởng khi thu hồi các khoản nợ ngoại bảng được giữ lại.

 * (SMS: 1250/BXD-QLN) - Ngày 25/06/2013, Bộ xây dựng ban hành Công văn 1250/BXD-QLN về việc hướng dẫn xác định đối tượng cho vay theo Thông tư 11/2013/TT-NHNN và Thông tư 07/2013/TT-BXD ngày 15/05/2013.

 * (SMS: 19/2013/QD-UBND) - Ngày 24/06/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 19/2013/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 133/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận - huyện và Thanh tra Xây dựng phường - xã, thị trấn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 * (SMS: 1426/QD-BTC) - Ngày 18/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1426/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư liên tịch 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/04/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015.

 * (SMS: 67/2013/TTLT-BTC-BYT) - Ngày 21/05/2013, Bộ Tài chính, Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch 67/2013/TTLT-BTC-BYT về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2015.

 * (SMS: 80/2013/TTLT-BTC-BNN) - Ngày 16/04/2013, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch 80/2013/TTLT-BTC-BNN về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng.

 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 497/QD-CHHVN) - Ngày 25/06/2013, Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Quyết định 497/QĐ-CHHVN về việc công bố công khai quyết toán năm 2011.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 3534/TCHQ-TXNK)
- Ngày 26/06/2013,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3534/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng ván sàn tre.

 * (SMS: 3533/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3533/TCHQ-TXNK về mặt hàng băng vệ sinh.

 * (SMS: 3501/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3501/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quản về việc chuyển nhượng xe ô tô của viên chức ngoại giao Đại sứ quán Australia tại Hà Nội.

 * (SMS: 3500/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3500/TCHQ-GSQL về việc thu hồi thực phẩm nhập khẩu có nguy cơ nhiểm khuẩn Samonnella.

 * (SMS: 573/GSQL-TH) - Ngày 25/06/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 573/GSQL-TH về việc vướng mắc C/O.

 * (SMS: 570/GSQL-GQ2) - Ngày 25/06/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 570/GSQL-GQ2 về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

 * (SMS: 574/GSQL-G3) - Ngày 25/06/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 574/GSQL-G3 về việc nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương.

 * (SMS: 3490/TCHQ-TCCB) - Ngày 24/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3490/TCHQ-TCCB về việc phản ánh, cung cấp thông tin qua đường dây nóng.

 * (SMS: 3486/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3486/TCHQ-TXNK về việc phân loại một số mặt hàng.

 * (SMS: 3482/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3482/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng đông trùng hạ thảo dạng viên.

 * (SMS: 3478/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3478/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa vật liệu phủ nano.

 * (SMS: 3466/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3466/TCHQ-TXNK về việc điều chỉnh cơ sở dữ liệu giá.

 * (SMS: 3465/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3465/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng thực phẩm dinh dưỡng sữa bột Ensure vani.

 * (SMS: 3457/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3457/TCHQ-GSQL về việc chuyển nhượng xe ôtô của viên chức ngoại giao Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội.

 * (SMS: 3436/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3436/TCHQ-TXNK về việc phân loại không thống nhất.

 * (SMS: 562/GSQL-GQ1) - Ngày 21/06/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 562/GSQL-GQ1 về việc hướng dẫn trích giấy phép nhập khẩu hàng hóa.

 * (SMS: 561/GSQL-GQ1) - Ngày 21/06/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 561/GSQL-GQ1 về việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu chính.

 * (SMS: 558/GSQL-GQ1) - Ngày 21/06/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 558/GSQL-GQ1 về việc nộp Giấy xác nhận khai báo hóa chất.

 * (SMS: 3420/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3420/TCHQ-TXNK về việc phân loại trước xe điện.

 * (SMS: 3416/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3416/TCHQ-GSQL về thủ tục, giám sát hải quan đối với xăng dầu tái xuất.

 * (SMS: 3410/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3410/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu rượu kinh doanh hàng miễn thuế.

 * (SMS: 3404/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3404/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng gỗ trắc tận dụng: gốc, rễ, cành, ngọn.

 * (SMS: 3398/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3398/TCHQ-GSQL về quy trình nghiệp vụ giám sát đặc thù tại cửa khẩu Bắc Đai.

 * (SMS: 3396/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3396/TCHQ-GSQL về việc xử lý lô hàng thuốc lá không đạt chất lượng.

 * (SMS: 3395/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3395/TCHQ-GSQL về việc thí điểm xuất khẩu gạo tại khu vực Bản Quần, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai và bố trí lực lượng Hải quan.

 * (SMS: 3394/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3394/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu tàu cũ để phá dỡ.

 * (SMS: 3392/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3392/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan nhập khẩu xe ô tô.

 * (SMS: 3368/TCHQ-DTCBL) - Ngày 19/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3368/TCHQ-ĐTCBL về việc tăng cường kiểm tra, chống gian lận trong việc nhập khẩu mặt hàng thời trang.

 * (SMS: 555/GSQL-GQ1) - Ngày 19/06/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 555/GSQL-GQ1 về thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất xuất khẩu.

 * (SMS: 548/GSQL-TH) - Ngày 19/06/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 548/GSQL-TH về việc xin đóng gói bao bì, dán nhãn phụ sản phẩm tại kho ngoại quan.

 * (SMS: 3336/TCHQ-VP) - Ngày 18/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3336/TCHQ-VP về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

 * (SMS: 541/GSQL-GQ3) - Ngày 18/06/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 541/GSQL-GQ3 về việc nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương.

 * (SMS: 534/GSQL-GQ1) - Ngày 17/06/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 534/GSQL-GQ1 về việc nhập khẩu mặt hàng axit humic.

 * (SMS: 5190/BCT-CNNg) - Ngày 14/06/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5190/BCT-CNNg về việc xuất khẩu tinh quặng chì tồn kho.

 * (SMS: 3295/TCHQ-GSQL) - Ngày 14/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3295/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu các thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ.

 * (SMS: 217/XNK-TBT) - Ngày 13/06/2013, Cục Xuất nhập khẩu ban hành Công văn 217/XNK-TBT về việc thu hồi thực phẩm nhập khẩu có nguy cơ nhiễm khuẩn Samonella.

 * (SMS: 3167/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3167/TCHQ-GSQL về việc xử lý vướng mắc lô hàng quá cảnh.

 * (SMS: 512/GSQL-GQ2) - Ngày 10/06/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 512/GSQL-GQ2 về việc thanh khoản hợp đồng gia công.

 * (SMS: 3125/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3125/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương.

 * (SMS: 4753/BCT-XNK) - Ngày 31/05/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4753/BCT-XNK về giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

XÂY DỰNG

* (SMS: 5023/VPCP-KTN)
- Ngày 21/06/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5023/VPCP-KTN về việc thí điểm điều chỉnh tầng cao công trình nhà ở xã hội.

 * (SMS: 3796/QD-UBND) - Ngày 20/06/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3796/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở xây dựng Hà Nội.

 * (SMS: 218/TB-VPCP) - Ngày 17/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 218/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Chương trình vật liệu xây không nung và giải pháp xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện, hóa chất.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 79/NQ-CP)
- Ngày 20/06/2013,
Chính phủ ban hành Nghị quyết 79/NQ-CP về việc thí điểm biện pháp bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* (SMS: 7744/BTC-QLG) - Ngày 14/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7744/BTC-QLG về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 06/2013/TT-BTNMT)
- Ngày 07/05/2013,
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 06/2013/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính bảo vệ môi trường đối với nước thải.

* (SMS: 1952/CHHVN-KHCNMT)
- Ngày 25/06/2013,
Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Công văn 1952/CHHVN-KHCNMT về việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các Dự án.

Y TẾ-SỨC KHỎE


* (SMS: 9769/QLD-CL)
- Ngày 21/06/2013,
Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 9769/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

* (SMS: 9412/QLD-CL) - Ngày 14/06/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 9412/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 12).

 * (SMS: 8960/QLD-DK) - Ngày 10/06/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8960/QLD-ĐK về việc đính chính quyết định cấp số đăng ký.

 * (SMS: 148/QD-QLD) - Ngày 06/06/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 148/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 139 bổ sung.

 * (SMS: 147/QD-QLD) - Ngày 06/06/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 147/QĐ-QLD về việc cấp số đăng ký sản xuất trong nước cho 04 thuốc được phép lưu hành tại VIệt Nam.

 * (SMS: 7616/QLD-CL) - Ngày 21/05/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7616/QLD-CL về việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị công bố thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

 * (SMS: 947/TY-TYCD) - Ngày 07/06/2013, Cục Thú y ban hành Công văn 947/TY-TYCĐ về việc tăng cường kiểm soát, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt gia súc bị bơm nước.

 ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (SMS: 5099/VPCP-KTN) - Ngày 25/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5099/VPCP-KTN về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu thi công Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 38B đoạn Km48+575 - Km56+475 tỉnh Hà Nam.

 * (SMS: 4252/BKHDT-QLDT) - Ngày 20/06/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 4252/BKHĐT-QLĐT về việc đẩy mạnh thí điểm đấu thầu qua mạng trong 6 tháng cuối năm 2013.

 GIAO THÔNG

* (SMS: 5128/VPCP-KTN) - Ngày 25/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5128/VPCP-KTN về việc điều chuyển Cụm cảng Hòa Bình từ Tổng Công ty Vận tải thủy về Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quản lý.

 * (SMS: 5125/VPCP-KTN) - Ngày 25/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5125/VPCP-KTN về việc nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Định An - Cần Thơ.

 * (SMS: 913/CD-TTg) - Ngày 24/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 913/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

 * (SMS: 914/TTg-KTN) - Ngày 24/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 914/TTg-KTN về việc nâng quy mô đoạn đường từ nhà máy thủy điện Lai Châu - cảng Nậm Nhùn - đường tỉnh lộ 127.

 * (SMS: 910/TTg-KTN) - Ngày 24/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 910/TTg-KTN về dự án xây dựng 10 cầu trên tuyến đường ĐT 883 và dự án đầu tư nâng cấp đường ĐT 884, tỉnh Bến Tre.

 * (SMS: 12/CT-TTg) - Ngày 23/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 12/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải.

 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 37/2013/QD-TTg) - Ngày 26/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 37/2013/QĐ-TTg về việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020.

 * (SMS: 22/2013/QD-UBND) - Ngày 25/06/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 * (SMS: 21/2013/QD-UBND) - Ngày 24/06/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 21/2013/QĐ-UBND quy định về việc bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao, ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông để áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao.

 * (SMS: 2204/QD-BGDDT) - Ngày 21/06/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2204/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi môn giáo dục quốc phòng - an ninh, cấp trung học phố thông toàn quốc lần thứ I năm 2013.

 * (SMS: 2181/QD-BGDDT) - Ngày 20/06/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2181/QĐ-BGDĐT về việc dừng tuyển sinh năm 2013 đối với trường Cao đẳng Asean.

 * (SMS: 772/TB-BGDDT) - Ngày 20/06/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 772/TB-BGDĐT về kết luận của Thứ trưởng Bùi Văn Ga tại cuộc họp về việc thực hiện các quy chế đào tạo sau đại học hiện hành.

 * (SMS: 5005/VPCP-KGVX) - Ngày 20/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5005/VPCP-KGVX về việc báo cáo tổng kết mô hình thí điểm đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo hình thức cấp thẻ học nghề nông nghiệp.

 * (SMS: 4181/BGDDT-KHTC) - Ngày 20/06/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4181/BGDĐT-KHTC về việc rà soát, báo cáo dự toán kinh phí thực hiện đào tạo lưu học sinh Lào, Campuchia năm 2013 và dự toán năm 2014.

 * (SMS: 4140/BGDDT-GDQP) - Ngày 20/06/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4140/BGDĐT-GDQP về việc quy định chế độ báo cáo số lượng, chất lượng Sỹ quan biệt phái trong ngành giáo dục.

 * (SMS: 2168/QD-BGDDT) - Ngày 19/06/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2168/QĐ-BGDĐT về việc đổi tên trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà thành trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội.

 * (SMS: 4122/BGDDT-GDTH) - Ngày 19/06/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4122/BGDĐT-GDTH về việc triển khai học bổng "Vinamilk - Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam".

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC


* (SMS: 85/2013/TT-BTC)
- Ngày 26/06/2013,
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 85/2013/TT-BTC hướng dẫn việc cấp phát, quản lý và sử dụng phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu ngành Thuế.

 * (SMS: 14/CT-UBND) - Ngày 25/06/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 14/CT-UBND về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.

 * (SMS: 10/2013/CT-UBND) - Ngày 20/06/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 10/2013/CT-UBND về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.

 * (SMS: 4840/VPCP-TCCV) - Ngày 14/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4840/VPCP-TCCV về việc thực hiện Nghị định 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

 * (SMS: 2385/QD-BCT) - Ngày 15/04/2013,

Bộ Công Thương ban hành Công văn 4840/VPCP-TCCV về việc thực hiện Nghị định 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

 THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 * (SMS: 14/2013/TT-BTTTT) - Ngày 21/06/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 14/2013/TT-BTTTT về việc hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương.

 * (SMS: 12/2013/TT-BCT) - Ngày 20/06/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 12/2013/TT-BCT về việc quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử.

 * (SMS: 732/QD-BTTTT) - Ngày 20/06/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 732/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013 - 2020.

 * (SMS: 1429/QD-BTC) - Ngày 19/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1429/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định chế độ chi phục vụ hoạt động đối với trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

 * (SMS: 573/QD-BTTTT) - Ngày 24/05/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 573/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 * (SMS: 13/2013/TT-BTTTT) - Ngày 14/06/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 13/2013/TT-BTTTT về việc quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30 000) MHz.

 VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 221/TB-VPCP) - Ngày 26/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 221/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Cải thiện môi trường Du lịch Việt Nam ngày 06/06/2013.

 * (SMS: 882/TTg-KGVX) - Ngày 13/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 882/TTg-KGVX về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI


* (SMS: 13/CT-TTg)
- Ngày 25/06/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

 * (SMS: 02/2013/TT-UBDT) - Ngày 24/06/2013, Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư 02/2013/TT-UBDT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015.

 * (SMS: 20/2013/QD-UBND) - Ngày 24/06/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 20/2013/QĐ-UBND ban hành cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chính Minh giai đoạn 2010 - 2020.

 * (SMS: 3816/QD-UBND) - Ngày 24/06/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3816/QĐ-UBND về việc xác định hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn của Thành phố Hà Nội.

 * (SMS: 980/QD-TTg) - Ngày 21/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 980/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030.

 * (SMS: 761/QD-BNV) - Ngày 20/06/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 761/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam.

 * (SMS: 13/CT-UBND) - Ngày 19/06/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 13/CT-UBND về việc tập trung cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 3194/QD-UBND)
- Ngày 17/06/2013,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3194/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn giai đoạn 2013 - 2015.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 5083/VPCP-TTDT)
- Ngày 24/06/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5083/VPCP-TTĐT về việc triển khai Chỉ thị 07/CT-TTg.

 * (SMS: 127/QD-HDQGPTBV&NCNLCT) - Ngày 19/06/2013, Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh ban hành Quyết định 127/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT về việc ban hành Chương trình công tác năm 2013.

 * (SMS: 736/QD-BNV) - Ngày 13/06/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 736/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

 * (SMS: 680/QD-BNV) - Ngày 11/06/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 680/QĐ-BNV về việc ban hành Chương trình hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 62/2013/ND-CP)
- Ngày 25/06/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 62/2013/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

 * (SMS: 948/QD-LDTBXH) - Ngày 25/06/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 948/QĐ-LĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn Lao động.

 * (SMS: 947/QD-LDTBXH) - Ngày 25/06/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 947/QĐ-LĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế.

 * (SMS: 989/QD-TTg) - Ngày 24/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 989/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Võ Sỹ Lực giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

 * (SMS: 983/QD-TTg) - Ngày 24/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 983/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

 * (SMS: 1491/QD-BTP) - Ngày 18/06/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1491/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

 * (SMS: 1489/QD-BTP) - Ngày 18/06/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1489/QĐ-BTP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục bổ trợ tư pháp.

 * (SMS: 3979/QD-BCT) - Ngày 17/06/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3979/QĐ-BCT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Công Thương.

 * (SMS: 624/QD-BNV) - Ngày 28/05/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 624/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin.

 * (SMS: 582/QD-BNV) - Ngày 17/05/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 582/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Pháp chế.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 877/TTg-QHQT)
- Ngày 18/06/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 877/TTg-QHQT về việc phê duyệt Danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển lưới điện Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do ADB tài trợ.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 937/QD-BNN-KHCN)
- Ngày 26/06/2013,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 937/QĐ-BNN-KHCN về phê duyệt đề cương thực hiện năm 2013 nhiệm vụ "Xây dựng các giải pháp kỹ thuật tổng hợp để quản lý và phát triển bền vững rừng ngập mặn phòng hộ ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu".

 * (SMS: 936/QD-BNN-KHCN) - Ngày 26/06/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 936/QĐ-BNN-KHCN về phê duyệt đề cương thực hiện năm 2013 nhiệm vụ "Tích hợp các vấn đề về biến đổi khí hậu vào rà soát tổng quan quy hoạch thủy lợi vùng trung du và miền núi phía bắc".

 * (SMS: 935/QD-BNN-KHCN) - Ngày 26/06/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 935/QĐ-BNN-KHCN về phê duyệt đề cương thực hiện năm 2013 nhiệm vụ "Xây dựng mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính bằng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước".

 * (SMS: 934/QD-BNN-KHCN) - Ngày 26/06/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 934/QĐ-BNN-KHCN về phê duyệt đề cương thực hiện năm 2013 nhiệm vụ "Đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sinh kế của cộng đồng cư dân vùng duyên hải ven biển Bắc Bộ, đề xuất giải pháp thích ứng".

 * (SMS: 933/QD-BNN-KHCN) - Ngày 26/06/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 933/QĐ-BNN-KHCN về phê duyệt đề cương thực hiện năm 2013 nhiệm vụ "Xây dựng mô hình nuôi trông thủy sản ven biển ứng phó biến đổi khí hậu".

 * (SMS: 932/QD-BNN-KHCN) - Ngày 26/06/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 932/QĐ-BNN-KHCN về phê duyệt đề cương thực hiện năm 2013 nhiệm vụ "Xây dựng mô hình thu gom, xử lý phế phụ phẩm trồng trọt nhằm giảm phát thải khí nhà kính nông thôn ở vùng đồng bằng sông Hồng".

 * (SMS: 5132/VPCP-KTN) - Ngày 25/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5132/VPCP-KTN về việc khẩn trương thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ thủy điện và thủy lợi.

 * (SMS: 1415/QD-BNN-CB) - Ngày 24/06/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1415/QĐ-BNN-CB về việc ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ lúa (thóc), gạo vụ Hè Thu năm 2013.

 * (SMS: 979/QD-TTg) - Ngày 21/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 979/QĐ-TTg về việc xuất vắc xin lở mồm long móng dự trữ quốc gia cho tỉnh Long An.

 * (SMS: 2039/CT-BNN-KH) - Ngày 20/06/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 2039/CT-BNN-KH về triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

 * (SMS: 32/2013/TT-BNNPTNT) - Ngày 14/06/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 32/2013/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 1519/QD-BTP)
- Ngày 20/06/2013,
Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1519/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

 * (SMS: 09/2013/TT-BTP) - Ngày 15/06/2013, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 09/2013/TT-BTP về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

HÀNG HẢI

* (SMS: 4930/VPCP-KTN)
- Ngày 18/06/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4930/VPCP-KTN về việc ký kết Bản ghi nhớ về chương trình hợp tác giữa Tập đoàn Vinashin và Tập đoàn Veka của Hà Lan.

 NGOẠI GIAO

* (SMS: 885/TTg-QHQT) - Ngày 20/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 885/TTg-QHQT về Chương trình Quốc gia hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp quốc (UNODC).

 LĨNH VỰC KHÁC

* (SMS: 5150/VPCP-QHQT) - Ngày 25/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5150/VPCP-QHQT về việc điều chỉnh Hiệp định viện trợ của IFAD cho dự án "Thí điểm giảm nghèo tại huyện Ia Pa".

 * (SMS: 5102/VPCP-QHQT) - Ngày 25/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5102/VPCP-QHQT về cơ chế quản trị Sáng kiến Thống nhất hành động hợp tác với các tổ chức Liên hợp quốc.

 * (SMS: 5098/VPCP-KTN) - Ngày 25/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5098/VPCP-KTN về việc chấm dứt đầu tư dự án Căn cứ dịch vụ dầu khí Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.