Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
849 kết quả chứa từ khóa: 14/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 14/CT-UBND Bắc Giang 2021 về phòng, chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Doanh nghiệp; COVID-19 Tải về
Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
02

Chỉ thị 14/CT-UBND Hà Nội nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
03

Chỉ thị 14/CT-UBND quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 13/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2021
04

Chỉ thị 14/CT-UBND Hà Nội xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2020
05

Chỉ thị 14/CT-UBND Phú Yên xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 07/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
06

Chỉ thị 14/CT-UBND Hà Nội 2019 triển khai Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn về đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 18/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2019
07

Chỉ thị 14/CT-UBND tăng cường phòng chống sản xuất, sử dụng các loại pháo dịp Tết 2019

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
08

Chỉ thị 14/CT-UBND Sơn La 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2018
09

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2017
10

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2017
11

Chỉ thị 14/CT-UBND xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2016
12

Chỉ thị 14/CT-UBND về kiểm soát chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 19/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2016
13

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tăng cường công tác quản lý việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2015
14

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2015
15

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 25/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2013
16

Chỉ thị 14/CT-UBND Cần Thơ 2021 về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
17

Chỉ thị 14/CT-UBND Lai Châu thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết 2021 vui tươi

Lĩnh vực: Chính sách; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
18

Chỉ thị 14/CT-UBND Gia Lai tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 24/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
19

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tăng cường tiết kiệm điện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 01/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
20

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2018

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 10/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2017
Vui lòng đợi