Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
918 kết quả chứa từ khóa: 12/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 12/CT-TTg 2022 kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2022
02

Chỉ thị 12/CT-TTg tuyên truyền, định hướng truyền thông phục vụ bảo vệ tổ quốc

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2021
03

Chỉ thị 12/CT-TTg triển khai quyết liệt giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
04

Chỉ thị 12/CT-TTg 2019 phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2019
05

Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2018 tiếp tục triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 22/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
06

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Hành chính Tải về
Ban hành: 03/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2017
07

Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Lĩnh vực: Chính sách; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 28/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2016
08

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 02/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
09

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về
Ban hành: 30/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2014
10

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 23/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2013
11

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07/1947 - 27/07/2012)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2012
12

Kế hoạch 148/KH-UBND Hà Nội 2019 thực hiện Chỉ thị về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
13

Thông báo 249/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại hội nghị triển khai Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 23/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 17/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2013
14

Công văn 8096/VPCP-NC 2021 sơ kết 02 năm về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hoạt động “tín dụng đen”

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
15

Công văn 1892/UBND-KGVX Hà Nội thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg 2021

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2021
16

Chỉ thị 16/CT-TTg 2020 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
17

Chỉ thị 26/CT-TTg tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
18

Chỉ thị 15/CT-TTg quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
19

Chỉ thị 12/CT-UBND Hà Nội 2022 tăng cường triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 về Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2022
20

Chỉ thị 12-CT/TU TP HCM tăng cường thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
Vui lòng đợi