(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 824/QD-TTg) - Ngày 07/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 824/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà.

* (SMS: 5869/VPCP-KTTH) - Ngày 07/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5869/VPCP-KTTH về việc bổ sung vốn điều lệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

* (SMS: 71/2017/ND-CP) - Ngày 06/06/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

* (SMS: 26/CT-TTg) - Ngày 06/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

* (SMS: 772/TTg-DMDN) - Ngày 05/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 772/TTg-ĐMDN về phương án sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ.

* (SMS: 12-NQ/TW) - Ngày 03/06/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 12-NQ/TW về việc tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

* (SMS: 776/QD-TTg) - Ngày 02/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 776/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 252/CP-KTTH) - Ngày 05/06/2017, Chính phủ ban hành Công văn 252/CP-KTTH về việc đính chính sai sót tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

* (SMS: 2386/TCT-DNL) - Ngày 02/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2386/TCT-DNL về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư.

* (SMS: 2385/TCT-DNL) - Ngày 02/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2385/TCT-DNL về việc gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

* (SMS: 2304/TCT-CS) - Ngày 01/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2304/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 2302/TCT-CS) - Ngày 01/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2302/TCT-CS về việc ấn định thuế.

* (SMS: 2301/TCT-CS) - Ngày 01/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2301/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng mặt hàng bã vỏ hạt điều.

* (SMS: 2298/TCT-CS) - Ngày 01/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2298/TCT-CS về hóa đơn.

* (SMS: 3541/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/05/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3541/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế đối với tờ khai chuyển mục đích sử dụng.

* (SMS: 3540/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/05/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3540/TCHQ-TXNK về vướng mắc thực hiện Biểu thuế xuất khẩu.

* (SMS: 2254/TCT-KK) - Ngày 29/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2254/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư.

* (SMS: 6922/BTC-CST) - Ngày 26/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6922/BTC-CST về vướng mắc ưu đãi thuế đối với dự án cơ khí trọng điểm.

* (SMS: 3386/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/05/2017,Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3386/TCHQ-TXNK về việc áp dụng thuế suất mặt hàng đường nhập khẩu từ Lào.  

BẢO HIỂM

* (SMS: 2955/BYT-BH) - Ngày 01/06/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 2955/BYT-BH về việc thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

* (SMS: 2039/BHXH-CSYT) - Ngày 29/05/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2039/BHXH-CSYT về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

* (SMS: 816/QD-BHXH) - Ngày 23/05/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 816/QĐ-BHXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (SMS: 1012/BHXH-QLT) - Ngày 22/05/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1012/BHXH-QLT về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/06/2017.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 5852/VPCP-KTTH) - Ngày 06/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5852/VPCP-KTTH về việc rà soát dự án thua lỗ không có khả năng phục hồi.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 03/2017/TT-NHNN) - Ngày 06/06/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 03/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

* (SMS: 19/2017/QD-TTg) - Ngày 05/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-TTg về việc ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế.

* (SMS: 2342/TB-KBNN) - Ngày 31/05/2017, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 2342/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05 năm 2017.

* (SMS: 171/TANDTC-KHTC) - Ngày 29/05/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 171/TANDTC-KHTC về việc lập dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

* (SMS: 55/2017/TT-BTC) - Ngày 19/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 55/2017/TT-BTC về việc quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 5889/VPCP-KTTH) - Ngày 07/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5889/VPCP-KTTH về công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

* (SMS: 5769/VPCP-KTTH) - Ngày 05/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5769/VPCP-KTTH về việc tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu.

* (SMS: 3580//TCHQ-TXNK) - Ngày 30/05/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3580//TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng "Máy nghiền cà phê".

* (SMS: 3248/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/05/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3248/TCHQ-GSQL về việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát hải quan cho chuyến bay quốc tế không thường xuyên tại Cảng hàng không Thọ Xuân - Thanh Hóa.


THƯƠNG MẠI

* (SMS: 4881/BCT-TTTN) - Ngày 05/06/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4881/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 361/QD-BCD389) - Ngày 01/06/2017, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành Quyết định 361/QĐ-BCĐ389 về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương thống nhất chỉ đạo, điều hành công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 255/TB-VPCP) - Ngày 06/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 255/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

* (SMS: 252/TB-VPCP) - Ngày 02/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 252/TB-VPCP về ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó biến đổi khí hậu và khắc phục sạt lở tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 743/KCB-QLCL) - Ngày 05/06/2017, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 743/KCB-QLCL về việc tăng cường công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh mùa hè cho người bệnh.

* (SMS: 7833/QLD-CL) - Ngày 05/06/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7833/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

* (SMS: 7832/QLD-CL) - Ngày 05/06/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7832/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

* (SMS: 771/TTg-KGVX) - Ngày 04/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 771/TTg-KGVX về việc thực hiện Kết luận 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm.

* (SMS: 730/KCB-NV) - Ngày 02/06/2017, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 730/KCB-NV về việc bảo đảm an toàn cho người bệnh chạy thận nhân tạo.

* (SMS: 2286/QD-BYT) - Ngày 02/06/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2286/QĐ-BYT về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

* (SMS: 2987/BYT-BH) - Ngày 01/06/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 2987/BYT-BH về việc triển khai ứng dụng chuyển dữ liệu đồng thời (Gateway) tại các cơ sở khám chữa bệnh.   

GIAO THÔNG

* (SMS: 253/TB-VPCP) - Ngày 03/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 253/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại buổi họp Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2017.

* (SMS: 1578/QD-BGTVT) - Ngày 30/05/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1578/QĐ-BGTVT về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời xây dựng gờ giảm tốc, gồ giảm tốc tại ví trí đường bộ giao cắt cùng mức với đường sắt.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 18/2017/QD-TTg) - Ngày 31/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 18/2017/QĐ-TTg về việc quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.

* (SMS: 1921/CT-BGDDT) - Ngày 31/05/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 1921/CT-BGDĐT về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 787/QD-TTg) - Ngày 05/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 787/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung Danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

* (SMS: 967/QD-BKHCN) - Ngày 28/04/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 967/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

* (SMS: 966/QD-BKHCN) - Ngày 28/04/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 966/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

* (SMS: 651/QD-BKHCN) - Ngày 31/03/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 651/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

* (SMS: 649/QD-BKHCN) - Ngày 31/03/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 649/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 2768/BNV-TCBC) - Ngày 26/05/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2768/BNV-TCBC về kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018.


THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 1897/BTTTT-THH) - Ngày 31/05/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 1897/BTTTT-THH về việc công bố Danh mục hệ thống thông tin có qui mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương theo Thông tư 25/2014/TT-BTTTT.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 5865/VPCP-KGVX) - Ngày 06/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5865/VPCP-KGVX về thời hạn giấy phép cấp cho chương trình ca, múa, nhạc và chương trình sân khấu.

* (SMS: 251/TB-VPCP) - Ngày 02/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 251/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp rà soát, đánh giá các Hội chợ du lịch trong cả nước và việc cấp Thẻ Hướng dẫn viên du lịch tạm thời cho người sử dụng ngoại ngữ ít thông dụng.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 25/CT-TTg) - Ngày 05/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 25/CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.


CHÍNH SÁCH

* (SMS: 70/2017/ND-CP) - Ngày 06/06/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2017/NĐ-CP về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

* (SMS: 11-NQ/TW) - Ngày 03/06/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 11-NQ/TW về việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

* (SMS: 10-NQ/TW) - Ngày 03/06/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 10-NQ/TW về việc phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

* (SMS: 24/CT-TTg) - Ngày 02/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 24/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 866/QD-BTTTT) - Ngày 06/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 866/QĐ-BTTTT về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

* (SMS: 2200/LDTBXH-BDG) - Ngày 05/06/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2200/LĐTBXH-BĐG về việc báo cáo nhanh kết quả 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.

* (SMS: 360/QD-HDTV) - Ngày 31/05/2017, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành Quyết định 360/QĐ-HĐTV về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

* (SMS: 03/2017/TT-BNV) - Ngày 19/05/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2017/TT-BNV về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 786/QD-TTg) - Ngày 05/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 786/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024.

* (SMS: 785/QD-TTg) - Ngày 05/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 785/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

* (SMS: 833/QD-BTTTT) - Ngày 31/05/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 833/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Đà Nẵng.

* (SMS: 832/QD-BTTTT) - Ngày 31/05/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 832/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 803/QD-TTg) - Ngày 06/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 803/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại 06 huyện nghèo tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 4214/BNN-TY) - Ngày 23/05/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 4214/BNN-TY về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc.

* (SMS: 697/CN-KHTC) - Ngày 16/05/2017, Cục Chăn nuôi ban hành Công văn 697/CN-KHTC về việc tăng cường công tác báo cáo tình hình sản xuất chăn nuôi định kỳ.

* (SMS: 654/CN-KHTC) - Ngày 09/05/2017, Cục Chăn nuôi ban hành Công văn 654/CN-KHTC về việc báo cáo tình hình chăn nuôi lợn.

* (SMS: 3091/NHNN-TD) - Ngày 28/04/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 3091/NHNN-TD về việc tháo gỡ khó khăn của ngành chăn nuôi lợn.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 20/QD-TANDTC-TDKT) - Ngày 26/05/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 20/QĐ-TANDTC-TĐKT về việc ban hành Mẫu huy hiệu, kỷ niệm chương và bằng chứng nhận của Tòa án nhân dân tối cao.

* (SMS: 1890/QD-BCT) - Ngày 26/05/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1890/QĐ-BCT về việc bổ sung kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (SMS: 797/QD-BTP) - Ngày 05/06/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 797/QĐ-BTP về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Bộ Tư pháp.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 1875/QD-BNV) - Ngày 26/05/2017, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1875/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, khen thưởng.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN 
UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 3365/QD-UBND) - Ngày 01/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3365/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành Thành phố giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương cho Nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án; quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt đề xuất dự án và giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đối với một số loại dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 19/2017/QD-UBND) - Ngày 30/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019.

* (SMS: 3317/QD-UBND) - Ngày 29/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3317/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Nghiên cứu, rà soát tổng thể, xác định những nội dung quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương khi triển khai vào thực tiễn chưa phù hợp để đề nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung và tiếp tục đề xuất với Trung ương cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để phục vụ sự nghiệp phát triển Thủ đô".   

* (SMS: 112/KH-UBND) - Ngày 29/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 112/KH-UBND về việc thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 2765/QD-UBND) - Ngày 29/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2765/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 2764/QD-UBND) - Ngày 29/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2764/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 26/2017/QD-UBND) - Ngày 02/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-UBND quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 25/2017/QD-UBND) - Ngày 01/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về việc quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 24/2017/QD-UBND) - Ngày 01/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 61/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 37/2017/QD-UBND) - Ngày 02/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 43/2017/QD-UBND) - Ngày 02/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 43/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và bổ sung vào Bảng giá tính thuế tài nguyên quy định tại Quyết định 45/2016/QĐ-UBND ngày 07/07/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH NGHỆ AN


* (SMS: 47/2017/QD-UBND) - Ngày 01/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 47/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND TỈNH KIÊN GIANG


* (SMS: 18/2017/QD-UBND) - Ngày 31/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
* (SMS: 17/2017/QD-UBND) - Ngày 24/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định 17/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2016/QĐ-UBND ngày 03/08/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Kiên Giang (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang).

* (SMS: 16/2017/QD-UBND) - Ngày 09/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

UBND TỈNH CAO BẰNG


* (SMS: 10/2017/QD-UBND)- Ngày 29/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng.

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ


* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 29/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


* (SMS: 07/CT-UBND) - Ngày 18/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 22/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

UBND TỈNH CÀ MAU
* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định 62/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.
* (SMS: 12/2017/QD-UBND) - Ngày 17/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-UBND quy định về định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện; mức chi bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn đối với thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

* (SMS: 11/2017/QD-UBND) - Ngày 08/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-UBND về việc bổ sung Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 vào Quyết định 40/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN


* (SMS: 09/2017/QD-UBND) - Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thực hiện cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

UBND TỈNH VĨNH LONG


* (SMS: 11/2017/QD-UBND) - Ngày 11/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-UBND về việc quy định Định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.