Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
818 kết quả chứa từ khóa: 24/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 24/CT-TTg 2021 triển khai giải pháp tổ chức dạy học an toàn ứng phó với đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 03/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2021
02

Chỉ thị 24/CT-TTg 2020 đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nâng cao năng suất lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 28/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
03

Chỉ thị 24/CT-TTg 2019 tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2019
04

Chỉ thị 24/CT-TTg 2018 tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn hoạt động vận tải đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 23/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2018
05

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 02/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2017
06

Chỉ thị 24/CT-TTg về phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 02/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2016
07

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
08

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Hành chính Tải về
Ban hành: 05/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2014
09

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với các loại xe 02 bánh chạy điện

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 08/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2013
10

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2012
11

Quyết định 1100/QĐ-BXD Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg

Lĩnh vực: Xây dựng; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 18/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2020
12

Quyết định 1407/QĐ-LĐTBXH 2016 tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
13

Kế hoạch 10/KH-UBND Hà Nội thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg phát triển nhân lực có kỹ năng nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về
Ban hành: 14/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
14

Chỉ thị 36/CT-TTg 2021 tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
15

Chỉ thị 14/CT-TTg 2021 về công tác khuyến học giai đoạn 2021 - 2030

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về
Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
16

Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hành chính Tải về
Ban hành: 14/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
17

Chỉ thị 16/CT-TTg 2020 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
18

Chỉ thị 15/CT-TTg quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
19

Chỉ thị 24/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2008
20

Chỉ thị 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2007
Vui lòng đợi