Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
832 kết quả chứa từ khóa: 25/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 25/CT-TTg 2021 về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam

Lĩnh vực: Ngoại giao; Chính sách Tải về
Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
02

Chỉ thị 25/CT-TTg 2020 nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
03

Chỉ thị 25/CT-TTg 2019 giải pháp tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2019
04

Chỉ thị 25/CT-TTg 2018 về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 31/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2018
05

Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 05/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2017
06

Chỉ thị 25/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
07

Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Lĩnh vực: Chính sách; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2015
08

Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 13/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2014
09

Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2013
10

Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012

Lĩnh vực: Chính sách; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2012
11

Quyết định 3922/QĐ-BCT 2018 Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 18/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2018
12

Kế hoạch 04/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2017
13

Công văn 3988/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2017
14

Quyết định 3586/QÐ-BVHTTDL 2021 Kế hoạch triển khai Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2022
15

Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 05/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
16

Chỉ thị 16/CT-TTg 2020 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
17

Chỉ thị 15/CT-TTg quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
18

Báo cáo 169/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2016
19

Chỉ thị 25/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 25/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2008
20

Chỉ thị 25/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện phân ban trung học phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
Vui lòng đợi