Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
820 kết quả chứa từ khóa: 26/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 26/CT-TTg 2021 thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu nông sản trong phòng chống COVID-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp; COVID-19 Tải về
Ban hành: 21/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2021
02

Chỉ thị 26/CT-TTg 2020 tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
03

Chỉ thị 26/CT-TTg 2019 tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
04

Chỉ thị 26/CT-TTg 2018 đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn

Lĩnh vực: Ngoại giao; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 04/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2018
05

Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 06/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2017
06

Chỉ thị 26/CT-TTg tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
07

Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
08

Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2014
09

Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2012
10

Chỉ thị 07/CT-TTg đẩy mạnh triển khai, thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Chỉ thị 26/CT-TTg

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 05/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2018
11

Quyết định 863/QĐ-BTC 2019 thực hiện Nghị quyết 35 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2019
12

Quyết định 2917/QĐ-TCHQ 2017 Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
13

Công văn 6149/BCT-XNK 2021 thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg thúc đẩy tiêu thụ và xuất khẩu nông sản

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp; COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
14

Công văn 2671/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2017
15

Công văn 12560/BTC-TCHQ 2021 thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh Covid-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp; COVID-19 Tải về
Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
16

Công văn 9907/BGTVT-VT 2021 triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp; COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
17

Công văn 4761/UBND-KT Hà Nội 2018 thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2018
18

Chỉ thị 15/CT-TTg quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
19

Chỉ thị 28/CT-TTg 2021 tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Lĩnh vực: Chính sách; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2021
20

Chỉ thị 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Hình sự Tải về
Ban hành: 24/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
Vui lòng đợi