(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
 
Trong tuần này từ 08/09/2012 - 14/09/2012, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
DOANH NGHIỆP

* (SMS: 1231/QD-TTg)
- Ngày 07/09/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1231/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015.
 
* (SMS: 320/TB-VPCP) - Ngày 07/09/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 320/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
 
* (SMS: 6871/VPCP-KTN) - Ngày 04/09/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6871/VPCP-KTN về việc đề nghị sửa đổi các quy định của pháp luật cho phép công ty cho thuê tài chính được giữ bản sao giấy chứng nhận đăng ký của tàu thuyền cho thuê tài chính.
 
* (SMS: 2058/QD-BGTVT) - Ngày 28/08/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2058/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp hạng doanh nghiệp năm 2011 cho Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam.
 
* (SMS: 142/2012/TT-BTC) - Ngày 22/08/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 142/2012/TT-BTC về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam.
 
* (SMS: 309/TB-VPCP) - Ngày 28/08/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 309/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 
* (SMS: 130/2012/TT-BTC) - Ngày 10/08/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 130/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 148/2012/TT-BTC)
- Ngày 11/09/2012,
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 148/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 
* (SMS: 4751/TCHQ-PC) - Ngày 10/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4751/TCHQ-PC về việc phạt chậm nộp.
 
* (SMS: 4715/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4715/TCHQ-TXNK về việc xét hoàn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu.
 
* (SMS: 12103/BTC-TCHQ) - Ngày 07/09/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12103/BTC-TCHQ về việc gia hạn nộp thuế.
 
* (SMS: 3205/TCT-KK) - Ngày 07/09/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3205/TCT-KK về việc cấp hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế cho người nước ngoài.
 
* (SMS: 4692/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4692/TCHQ-TXNK về việc xử lý nợ thuế.
 
* (SMS: 4685/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4685/TCHQ-TXNK về việc xử lý nợ thuế.
 
* (SMS: 12057/BTC-TCHQ) - Ngày 06/09/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12057/BTC-TCHQ về việc xử lý vướng mắc về quyết toán linh kiện theo Điều 98 Thông tư 194/2010/TT-BTC.
 
* (SMS: 4667/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4667/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế xe tải tự đổ.
 
* (SMS: 4645/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4645/TCHQ-TXNK hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường.
 
* (SMS: 594/GSQL-TH) - Ngày 06/09/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 594/GSQL-TH về việc vướng mắc C/O.
 
* (SMS: 593/GSQL-TH) - Ngày 06/09/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 593/GSQL-TH về việc vướng mắc C/O.

* (SMS: 11947/BTC-TCHQ) - Ngày 05/09/2012,
Bộ Tài chính ban hành Công văn 11947/BTC-TCHQ về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng nhập khẩu hàng hóa.
 
* (SMS: 4608/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4608/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu lúa mì làm thức ăn chăn nuôi.
 
* (SMS: 4607/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4607/TCHQ-TXNK về việc xử lý nợ thuế.
 
* (SMS: 145/2012/TT-BTC) - Ngày 04/09/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 145/2012/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh.
 
* (SMS: 11924/BTC-CST) - Ngày 04/09/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11924/BTC-CST về thuế giá trị gia tăng và thuế xuất khẩu của vật tư, thiết bị cho các Dự án tại Lào.
 
* (SMS: 11874/BTC-CST) - Ngày 04/09/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11874/BTC-CST về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô điện phục vụ dự án “Du lịch văn hóa - lịch sử Hồ Tây”.
 
* (SMS: 11850/BTC-TCT) - Ngày 04/09/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11850/BTC-TCT về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
 
* (SMS: 143/2012/TT-BTC) - Ngày 31/08/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 143/2012/TT-BTC về việc sửa đổi Thông tư 14/2012/TT-BTC ngày 07/02/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.
 
* (SMS: 11748/BTC-TCHQ) - Ngày 31/08/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11748/BTC-TCHQ về việc hoàn thuế xe tải tự đổ do Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Trà nhập khẩu.
 
* (SMS: 11681/BTC-CST) - Ngày 31/08/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11681/BTC-CST về việc chính sách thuế nhập khẩu đối với đèn sử dụng năng lượng mặt trời.
 
* (SMS: 574/GSQL-TH) - Ngày 29/08/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 574/GSQL-TH về việc truy thu thuế các lô hàng có vận tải đơn chở suốt không đáp ứng quy định.
 
* (SMS: 3056/TCT-KK) - Ngày 27/08/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3056/TCT-KK về việc hoàn trả số tiền thuế nộp thừa.
 
* (SMS: 3053/TCT-TNCN) - Ngày 27/08/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3053/TCT-TNCN về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2011.
 
* (SMS: 2767/TCT-CS) - Ngày 02/08/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2767/TCT-CS về chính sách thu tiền sử dụng đất.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 37/2012/QD-TTg)
- Ngày 07/09/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 37/2012/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.
 
* (SMS: 3158/LDTBXH-LDTL) - Ngày 07/09/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3158/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc.
 
* (SMS: 5131/QD-BCT) - Ngày 05/09/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5131/QĐ-BCT về việc giao các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015.
 
* (SMS: 5907/BYT-K2DT) - Ngày 04/09/2012, Bộ Y tế ban hành Công văn 5907/BYT-K2ĐT về thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản.
 
* (SMS: 1461/BXD-KTXD) - Ngày 30/08/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1461/BXD-KTXD về việc áp dụng tiền lương tối thiểu để lập dự toán xây dựng công trình.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 22/CT-TTg)
- Ngày 05/09/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 22/CT-TTg về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2012.
 
* (SMS: 2123/QD-BTC) - Ngày 27/08/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2123/QĐ-BTC về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài chính giai đoạn 2011 - 2020".

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 4748/TCHQ-GSQL)
- Ngày 11/09/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4748/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu lô hàng theo loại hình phi mậu dịch để làm mẫu.
 
* (SMS: 4737/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4737/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng ván ép dùng trong trang trí nội thất.
 
* (SMS: 7064/VPCP-KTTH) - Ngày 10/09/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7064/VPCP-KTTH về thủ tục thông quan hàng hóa tại cửa khẩu hai nước Việt Nam -.Lào.
 
* (SMS: 7040/VPCP-KTTH) - Ngày 10/09/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7040/VPCP-KTTH về việc giải quyết vướng mắc cho hoạt động của Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong.
 
* (SMS: 4724/TCHQ-PC) - Ngày 10/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4724/TCHQ-PC.về việc trả lời Công văn 2756/HQHCM-CBLXL của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 4723/TCHQ-PC) - Ngày 10/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4723/TCHQ-PC về việc xử lý hành vi lưu hành phương tiện tạm nhập quá thời hạn quy định.
 
* (SMS: 4712/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4712/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thành lập kho ngoại quan nằm ngoài khu vực cảng biển quốc tế.
 
* (SMS: 4711/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4711/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thành lập kho ngoại quan nằm ngoài khu vực cảng biển quốc tế.
 
* (SMS: 23/CT-TTg) - Ngày 07/09/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 23/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan.
 
* (SMS: 4698/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4698/TCHQ-GSQL về việc thanh khoản hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất.
 
* (SMS: 4697/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4697/TCHQ-GSQL về việc thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu mặt hàng xăng, dầu nhập khẩu.
 
* (SMS: 4696/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4696/TCHQ-GSQL về việc cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển.
 
* (SMS: 4689/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4689/TCHQ-GSQL về tính xác thực của C/O mẫu AK.
 
* (SMS: 4688/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4688/TCHQ-GSQL về vận đơn chở suốt và vận đơn trực tiếp.
 
* (SMS: 4687/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4687/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.
 
* (SMS: 04/2012/TT-BNG) - Ngày 06/09/2012, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư 04/2012/TT-BNG về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.
 
* (SMS: 8330/BCT-XNK) - Ngày 06/09/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 8330/BCT-XNK về việc kinh doanh tạm nhập tái xuất ô tô con.
 
* (SMS: 4664/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4664/TCHQ-GSQL về việc xử lý hàng hóa quá thời hạn gửi kho ngoại quan.
 
* (SMS: 4663/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4663/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị để đầu tư tạo tài sản cố định.
 
* (SMS: 4651/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4651/TCHQ-GSQL về việc xác minh C/O mẫu D.
 
* (SMS: 4644/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4644/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa.
 
* (SMS: 4624/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4624/TCHQ-TXNK về việc xác định loại hình nhập khẩu.
 
* (SMS: 4622/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4622/TCHQ-GSQL về hàng hóa nhập khẩu theo đường hành lý.
 
* (SMS: 581/GSQL-GQ3) - Ngày 31/08/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 581/GSQL-GQ3 về việc lập 02 bản lược khai hàng hóa (Cargo manifest).
 
* (SMS: 580/GSQL-GQ3) - Ngày 31/08/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 580/GSQL-GQ3 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, tạm nhập - tái xuất.
 
* (SMS: 578/GSQL-GQ3) - Ngày 30/08/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 578/GSQL-GQ3 về việc vướng mắc thủ tục xuất khẩu cát.
 
* (SMS: 576/GSQL-GQ3) - Ngày 30/08/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 576/GSQL-GQ3 về việc vướng mắc cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô là tài sản di chuyển.
 
* (SMS: 571/GSQL-TH) - Ngày 24/08/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 571/GSQL-TH về việc vướng mắc C/O mẫu D.
 
* (SMS: 4433/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/08/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4433/TCHQ-GSQL về việc thanh khoản tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu cung ứng cho hợp đồng gia công.
 
* (SMS: 4417/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/08/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4417/TCHQ-TXNK về việc đính chính nhãn hiệu xe máy.
 
* (SMS: 11080/BTC-TCHQ) - Ngày 17/08/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11080/BTC-TCHQ về việc nhập khẩu xe ô tô chuyên dùng tài trợ cho Công an Quảng Ninh.

XÂY DỰNG

* (SMS: 36/2012/QD-TTg) - Ngày 06/09/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 36/2012/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng.
 
* (SMS: 64/2012/ND-CP) - Ngày 04/09/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2012/NĐ-CP về việc cấp giấy phép xây dựng.
 
* (SMS: 05/BXD-GD) - Ngày 31/08/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 05/BXD-GĐ về việc hướng dẫn kiểm tra đánh giá an toàn của các đập hồ thủy điện, thủy lợi.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 7116/VPCP-DP)
- Ngày 11/09/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7116/VPCP-ĐP về việc tổ chức triển lãm Hội chợ và Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long năm 2013.
 
* (SMS: 50/NQ-CP) - Ngày 06/09/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 50/NQ-CP về việc phê duyệt Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa giữa Chính phủ các nước thành viên ASEAN và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc.
 
* (SMS: 172/CT-BVHTTDL) - Ngày 06/09/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chỉ thị 172/CT-BVHTTDL về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Quảng cáo.
 
* (SMS: 4965/QD-BCT) - Ngày 28/08/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4965/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 4964/QD-BCT) - Ngày 28/08/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4964/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 16/2012/TT-BKHCN) - Ngày 27/08/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 16/2012/TT-BKHCN về quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 1216/QD-TTg)
- Ngày 05/09/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1216/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 05/CT-BYT)
- Ngày 10/09/2012,
Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 05/CT-BYT về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế.
 
* (SMS: 4731/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4731/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng thuốc chữa bệnh có nguồn gốc từ đông dược.
 
* (SMS: 1228/QD-TTg) - Ngày 07/09/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1228/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2015.
 
* (SMS: 1344/CD-TTg) - Ngày 06/09/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1344/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm A (H5N1) ở người, bệnh chân tay miệng và sốt xuất huyết.
 
* (SMS: 14/2012/TT-BYT) - Ngày 31/08/2012, Bộ Y tế ban hành Thông tư 14/2012/TT-BYT về việc quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm" và hướng dẫn triển khai, áp dụng.
 
* (SMS: 3483/BHXH-CSYT) - Ngày 29/08/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3483/BHXH-CSYT về việc tăng cường kiểm tra thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
 
* (SMS: 12792/QLD-CL) - Ngày 27/08/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12792/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất Buflomedil do có tác dụng không mong muốn.
 
* (SMS: 2827/QD-BYT) - Ngày 14/08/2012, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2827/QĐ-BYT về việc ban hành Mẫu báo cáo công tác giám định y khoa và Hướng dẫn thực hiện.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH
 
* (SMS: 68/2012/ND-CP) - Ngày 12/09/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
 
* (SMS: 6965/BKHDT-QLDT) - Ngày 12/09/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 6965/BKHĐT-QLĐT về việc tiếp tục triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng.

CHỨNG KHOÁN
 
* (SMS: 26/2012/TT-NHNN) - Ngày 13/09/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 26/2012/TT-NHNN về việc hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần.

GIAO THÔNG
 
* (SMS: 7588/BGTVT-KCHT) - Ngày 12/09/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 7588/BGTVT-KCHT về việc thành lập mới đường ngang thuộc dự án lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt theo Quyết định 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007, giai đoạn 2 - Tiểu dự án 2.
 
* (SMS: 7515/BGTVT-KCHT) - Ngày 11/09/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 7515/BGTVT-KCHT về việc tháo dỡ nhánh đường sắt quốc gia khổ 1435mm từ ga Uông Bí A đến đường sắt Kép – Hạ Long tại thành phố Uông Bí.
 
* (SMS: 1232/QD-TTg) - Ngày 07/09/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1232/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng, giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025.
 
* (SMS: 35/2012/TT-BGTVT) - Ngày 06/09/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 35/2012/TT-BGTVT tải quy định về lắp đặt báo hiệu Kilômét - Địa danh và các ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa.
 
* (SMS: 6903/VPCP-KTN) - Ngày 05/09/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6903/VPCP-KTN về việc thực hiện 3 dự án đường cao tốc trọng điểm.
 
* (SMS: 243/QD-UBATGTQG) - Ngày 04/09/2012, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành Quyết định 243/QĐ-UBATGTQG về việc ban hành Thể lệ cuộc thi "Giao thông thông minh" trên Internet.
 
* (SMS: 33/2012/TT-BGTVT) - Ngày 30/08/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 33/2012/TT-BGTVT tải quy định về đường ngang.
 
* (SMS: 4410/QD-UBND) - Ngày 24/08/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4410/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Danh mục các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí, phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa và cho phép đậu xe dưới lòng đường có thu phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 1955/QD-BGTVT) - Ngày 22/08/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1955/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.
 
* (SMS: 31/2012/TT-BGTVT) - Ngày 01/08/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 31/2012/TT-BGTVT về việc quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
 
* (SMS: 28/2012/TT-BGTVT) - Ngày 30/07/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 28/2012/TT-BGTVT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển".

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ 
 
* (SMS: 31/2012/TT-BGDDT) - Ngày 12/09/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 31/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh.
 
* (SMS: 30/2012/TT-BGDDT) - Ngày 11/09/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 30/2012/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.
 
* (SMS: 29/2012/TT-BGDDT) - Ngày 10/09/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 
* (SMS: 5870/BGDDT-PC) - Ngày 07/09/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5870/BGDĐT-PC về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 về công tác pháp chế.
 
* (SMS: 1210/QD-TTg) - Ngày 05/09/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1210/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 1952/QD-TCHQ)
- Ngày 10/09/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1952/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra đột xuất trong ngành Hải quan.
 
* (SMS: 3245/BNV-CCVC) - Ngày 06/09/2012, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 3245/BNV-CCVC về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2011 đối với viên chức.
 
* (SMS: 3605/BHXH-TCCB) - Ngày 06/09/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3605/BHXH-TCCB về việc thống kê trình độ chuyên môn công chức viên chức theo vị trí làm việc.
 
* (SMS: 09/2012/TT-BTP) - Ngày 01/09/2012, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 09/2012/TT-BTP về việc quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức công chức lãnh đạo cấp Vụ thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự.
 
* (SMS: 1177/QD-BHXH) - Ngày 30/08/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1177/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy chế thăm hỏi, lễ tang, viếng chia buồn đối với công chức, viên chức và thân nhân của công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

* (SMS: 4725/TCHQ-PC)
- Ngày 10/09/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4725/TCHQ-PC về việc xin tạm hoãn thi hành phạt tiền.
 
* (SMS: 66/2012/ND-CP) - Ngày 06/09/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2012/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.
 
THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 1653/QD-BTTTT) - Ngày 11/09/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1653/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
* (SMS: 1134/QD-BKHDT) - Ngày 04/09/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1134/QĐ-BKHĐT về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2013.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 37/2012/TB-LPQT)
- Ngày 06/08/2012,
Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 37/2012/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nam Phi về hợp tác du lịch.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 1217/QD-TTg)
- Ngày 06/09/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1217/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015.
 
* (SMS: 177/TANDTC-KHXX) - Ngày 31/08/2012, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 177/TANDTC-KHXX về việc xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ theo quy định của Nghị định 62/2012/NĐ-CP.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 1212/QD-TTg)
- Ngày 05/09/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1212/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015.
 
* (SMS: 318/TB-VPCP) - Ngày 05/09/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 318/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và Nghị quyết 16/20007/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP.
 
* (SMS: 04/2012/TT-BNV) - Ngày 31/09/2012, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.
 
* (SMS: 99/2012/TTLT-BQP-BTC) - Ngày 28/08/2012, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 99/2012/TTLT-BQP-BTC về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.
 
* (SMS: 4865/QD-BCT) - Ngày 23/08/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4865/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Quyết định về Đề án hợp tác phát triển của Việt Nam tham gia vào Hành lang kinh tế Nam Ninh - Singapore.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 322/TB-VPCP)
- Ngày 12/09/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 322/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.
 
* (SMS: 4589/QD-UBND) - Ngày 05/09/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4589/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 2459/QD-BTP) - Ngày 30/08/2012, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2459/QĐ-BTP về việc ủy quyền cho Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin quản lý thuê bao chứng thư số sử dụng trong Ngành Tư pháp.
 
* (SMS: 4469/QD-UBND) - Ngày 29/08/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4469/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 4364/UBND-KSTTHC) - Ngày 29/08/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 4364/UBND-KSTTHC về việc báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012.
 
* (SMS: 3414/BHXH-PC) - Ngày 23/08/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3414/BHXH-PC về việc hướng dẫn niêm yết công khai các thủ tục hành chính.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1249/QD-TTg) - Ngày 11/09/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1249/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Trần Đức Thuận, giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
 
* (SMS: 1248/QD-TTg) - Ngày 11/09/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1248/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Võ Sỹ Lực, giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
 
* (SMS: 1238/QD-TTg) - Ngày 11/09/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1238/QĐ-TTg về việc ông Nguyễn Nam Hải, giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
 
* (SMS: 1229/QD-TTg) - Ngày 07/09/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1229/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh đã được Quốc hội giao cho Chính phủ tại Nghị quyết 23/2012/QH13.
 
* (SMS: 1226/QD-TTg) - Ngày 06/09/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1226/QĐ-TTg về việc kiện toàn Nhóm công tác tạo thuận lợi vận tải quốc gia.
 
* (SMS: 1225/QD-TTg) - Ngày 06/09/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1225/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
* (SMS: 1224/QD-TTg) - Ngày 06/09/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1224/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
* (SMS: 1223/QD-TTg) - Ngày 06/09/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1223/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
* (SMS: 1213/QD-TTg) - Ngày 05/09/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1213/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".
 
* (SMS: 2184/QD-BTC) - Ngày 31/08/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2184/QĐ-BTC về việc bổ sung Quy chế làm việc của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2929/QĐ-BTC ngày 05/12/2011 của Bộ Tài chính.
 
* (SMS: 797/QD-BHXH) - Ngày 03/08/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 797/QĐ-BHXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 1371/TTg-QHQT)
- Ngày 12/09/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1371/TTg-QHQT về việc phê duyệt Danh mục Dự án "Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới tài trợ.
 
* (SMS: 67/2012/ND-CP) - Ngày 10/09/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

* (SMS: 1237/QD-TTg)
- Ngày 10/09/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1237/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cao Bằng.
 
* (SMS: 4732/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/09/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4732/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng phân bón.
 
* (SMS: 1315/QD-BNN-KHCN) - Ngày 10/09/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1315/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Đề cương thực hiện năm 2012 - Nhiệm vụ: Xây dựng mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính bằng kỹ thuật tưới nước tiết kiệm.
 
* (SMS: 1314/QD-BNN-KHCN) - Ngày 10/09/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1314/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Đề cương thực hiện năm 2012 - Nhiệm vụ: Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào rà soát tổng quan quy hoạch thủy lợi vùng trung du và miền núi phía Bắc.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 1233/QD-TTg)
- Ngày 07/09/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1233/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế giai đoạn 2012 - 2015.
 
* (SMS: 40/2012/TB-LPQT) - Ngày 10/08/2012, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 40/2012/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xlô-ven-ni-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao.
 
* (SMS: 1139/QD-CTN) - Ngày 06/08/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1139/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

XUẤT NHẬP CẢNH

* (SMS: 4713/TCHQ-GSQL)
- Ngày 10/09/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4713/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc khi thực hiện Quyết định 1165/QĐ-TCHQ ngày 21/06/2011 ban hành Quy trình hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; hành lý ký gửi bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn tại các cửa khẩu quốc tế Việt Nam.
 
* (SMS: 65/2012/ND-CP) - Ngày 06/09/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

HÀNG HẢI

* (SMS: 6881/VPCP-KTN)
- Ngày 04/09/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6881/VPCP-KTN về việc dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong giai đoạn khởi động do Vinalines làm chủ đầu tư.
 
* (SMS: 6872/VPCP-KTN) - Ngày 04/09/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6872/VPCP-KTN về việc chỉ định các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện thủy của Tổng cục Hải quan.

AN NINH QUỐC GIA

* (SMS: 7169/VPCP-NC)
- Ngày 12/09/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7169/VPCP-NC về việc xử lý thông tin có nội dung chống Đảng và Nhà nước.

NGOẠI GIAO
 
* (SMS: 52/NQ-CP) - Ngày 10/09/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 52/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định khung về các khoản vay từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế giai đoạn 2012 - 2015 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc.
 
* (SMS: 39/2012/TB-LPQT) - Ngày 10/08/2012, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 39/2012/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Thụy ĐIển về hợp tác phát triển giai đoạn 2012 - 2013.
 
* (SMS: 38/2012/TB-LPQT) - Ngày 08/08/2012, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 38/2012/TB-LPQT về hiệu lực của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Di-Lân về Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ.

LĨNH VỰC KHÁC
 
* (SMS: 1236/QD-TTg) - Ngày 10/09/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1236/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật hình sự năm 1999.
 
* (SMS: 1364/TTg-KTN) - Ngày 10/09/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1364/TTg-KTN về việc điều chỉnh công suất Nhà máy nước Kênh Đông II.
 
* (SMS: 6871/BKHDT-TCTK) - Ngày 07/09/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 6871/BKHĐT-TCTK về việc tổ chức và biên chế thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.