Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.427 kết quả chứa từ khóa: 52/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 52/NQ-CP 2022 báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2022
02

Nghị quyết 52/NQ-CP 2021 xử lý kinh phí cho chi đầu tư phát triển 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
03

Nghị quyết 52/NQ-CP 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 10/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2018
04

Nghị quyết 52/NQ-CP về phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số 2016-2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 15/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2016
05

Nghị quyết 52/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Ngoại giao; Giao thông Tải về
Ban hành: 10/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2015
06

Nghị quyết 52/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2013
07

Nghị quyết 52/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định khung về các khoản vay từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế giai đoạn 2012 - 2015 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 10/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2012
08

Nghị quyết 52/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 29/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2011
09

Nghị quyết 52/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2010
10

Nghị quyết 52/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN - Ấn Độ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2014
11

Quyết định 1937/QĐ-BYT 2017 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 52 về nhân lực dân tộc thiểu số

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2017
12

Nghị quyết 52/NQ-CP của Chính phủ về việc giải thể thị trấn nông trường Thống Nhất; điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Thống Nhất thuộc huyện Yên Định và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bút Sơn thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 15/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2009
13

Quyết định 06/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2011
14

Công văn 1403/VPCP-KGVX 2022 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2022
15

Công văn 18237/BTC-HCSN về cơ chế tài chính, giám sát chỉ tiêu, tổng hợp, quyết toán kinh phí

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2016
16

Nghị quyết 144/NQ-CP 2020 xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định về Thương mại điện tử

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 07/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
17

Nghị quyết 112/NQ-CP triển khai Nghị quyết 117 chuyển đổi phương thức dự án đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
18

Nghị quyết 50/NQ-CP 2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW

Lĩnh vực: Công nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 17/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2020
19

Nghị quyết 52/2007/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2007

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2007
20

Nghị định 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại vốn ODA

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2017
Vui lòng đợi