Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
817 kết quả chứa từ khóa: 23/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 23/CT-TTg 2021 Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 02/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/09/2021
02

Chỉ thị 23/CT-TTg 2020 tăng cường giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
03

Chỉ thị 23/CT-TTg 2019 đẩy mạnh thực hiện nghị quyết phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2019
04

Chỉ thị 23/CT-TTg 2018 tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2018
05

Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2017
06

Chỉ thị 23/CT-TTg về giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 05/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2016
07

Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học thực hiện Quyết định 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 31/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
08

Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2014
09

Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2013
10

Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 07/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2012
11

Quyết định 923/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
12

Công văn 507/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2015 và thực hiện tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng theo Chỉ thị 23/CT-TTg

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 16/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2017
13

Công văn 6225/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về thời hạn gửi kho ngoại quan đối với một số mặt hàng theo Chỉ thị 23/CT-TTg và Thông tư 05/2013/TT-BCT

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 20/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2013
14

Kế hoạch 128/KH-UBND Hà Nội thực hiện Quyết định 1863/QĐ-TTg và Chỉ thị 23/CT-TTg

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Chính sách Tải về
Ban hành: 17/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
15

Chỉ thị 15/CT-TTg quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
16

Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
17

Chỉ thị 16/CT-TTg 2020 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
18

Chỉ thị 23/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008

Lĩnh vực: Chính sách; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 31/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2007
19

Chỉ thị 23/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
20

Chỉ thị 23/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 21/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2005
Vui lòng đợi