Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.159 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
5041

Công văn 81/1999/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc đề nghị giải thích quy định tại Điều 3 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP

Ban hành: 24/07/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
5042

Quyết định 210/1999/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế báo cáo viên pháp luật

Ban hành: 09/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2007
5043

Thông tư 12/1999/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch

Ban hành: 25/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
5044

Công văn 57/1999/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc giải thích Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19/06/1997

Ban hành: 15/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
5045

Công văn 52/1999/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự đối với bị cáo là người chưa thành niên

Ban hành: 15/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
5046

Thông tư 10/1999/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành Nghị định về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

Ban hành: 10/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
5047

Thông tư 09/1999/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Vlệt Nam do Bộ Tư Pháp ban hành

Ban hành: 07/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
5048

Công văn 24/1999/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc giải đáp bổ sung một số vấn đề áp dụng pháp luật

Ban hành: 17/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
5049

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Pháp

Ban hành: 24/02/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
5050

Thông tư 08/1999/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 10-11-1998 của Chính phủ về hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 13/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
5051

Công văn 16/1999/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc giải đáp một số vấn đề về hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và tố tụng

Ban hành: 01/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
5052

Thông tư 04/1999/TT-BTP của Bộ Tư pháp về chế độ sử dụng máy điện thoại trong các Tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Ban hành: 11/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2018
5053

Thông tư liên tịch 08/1998/BTC-BTP-BNG của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao về hướng dẫn mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí giải quyết việc nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam và cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
5054

Nghị định 104/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5055

Thông tư 09/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTP của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5056

Nghị định 103/1998/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

Ban hành: 26/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
5057

Pháp lệnh 10/1998/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Ban hành: 25/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2004
5058

Thông tư 07/1998/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về công tác quản lý và thực hiện trợ giúp pháp lý

Ban hành: 05/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
5059

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 19/10/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
5060

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga

Ban hành: 25/08/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
Vui lòng đợi