Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.532 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
21

Kế hoạch 2551/KH-BLĐTBXH-BTP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp năm 2024

22
23

Quyết định 11/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

24
25

Quyết định 1489/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu văn bản pháp luật mới” năm 2024

26

Công văn 100/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc gửi đề xuất bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ

27

Kế hoạch 88/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”

28
29

Quyết định 27/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

30

Quyết định 1254/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

31

Quyết định 32/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

32

Quyết định 966/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

33

Quyết định 1431/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp

34
35

Quyết định 1305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (Lĩnh vực Công chứng)

36

Quyết định 1308/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (Lĩnh vực Trọng tài thương mại)

37

Quyết định 1309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (Lĩnh vực Hòa giải thương mại)

38

Quyết định 1540/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

39

Quyết định 20/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng bãi bỏ một phần Quyết định 1425/1998/QĐ-UB ngày 19/3/1998 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước Thành phố Đà Nẵng

40

Quyết định 19/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng bãi bỏ một phần các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng quy định về chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tổ chức bộ máy đối với các Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp