Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.248 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
21
22
23

Kế hoạch 299/KH-BGDĐT-BTP của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp về việc phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp năm 2023

24

Công văn 1472/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú

25

Quyết định 809/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

26
27

Thông tư 01/2023/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

28

Kế hoạch 48/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Cần Thơ năm 2023

29

Quyết định 619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố

30

Công văn 779/BTP-HTQTCT của Bộ Tư pháp về việc thực hiện cấp bản sao điện tử từ sổ gốc theo quy định tại Điều 10 Nghị định 45/2020/NĐ-CP

31

Kế hoạch 662/KH-HĐPH của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023

32

Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

33
34
35

Kế hoạch 29/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

36

Quyết định 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

37

Kế hoạch 1148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

38

Quyết định 407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thay thế Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Thuận

39

Kế hoạch 75/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

40

Quyết định 172/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ bất thường lần thứ hai