Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.393 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4781

Báo cáo 244/BC-UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lý lịch tư pháp trình Quốc hội thông qua

Ban hành: 16/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2009
4782

Công văn 177/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung năm 2009

Ban hành: 12/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2009
4783

Chỉ thị 01/CT-BTP của Bộ Tư pháp về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp giai đoạn 2009 - 2010

Ban hành: 10/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2009
4784

Kế hoạch 1808/KH-BTP của Bộ Tư pháp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009 tại một số cơ quan Tư pháp và Thi hành án dân sự

Ban hành: 08/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2009
4785

Quyết định 1237/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Tư pháp

Ban hành: 08/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2009
4786

Công văn 3726/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về lùi thời điểm trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thanh tra

Ban hành: 04/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2009
4787

Thông tư 28/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ban hành: 02/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2009
4788

Công văn 1676/BTP-VP của Bộ Tư pháp về việc báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009

Ban hành: 27/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2009
4789

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về thủ tục hành, trình tự và thời gian thực hiện công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 27/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2019
4790

Quyết định 1050/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2009 triển khai Đề án "Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015"

Ban hành: 21/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2009
4791

Chỉ thị 636/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thi hành Luật

Ban hành: 20/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2009
4792

Công văn 128/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tình hình chấp hành pháp luật về mua sắm, quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2007 và 2008

Ban hành: 13/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2009
4793

Quyết định 74/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

Ban hành: 07/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2009
4794

Báo cáo 220/BC-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bồi thường nhà nước

Ban hành: 07/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2009
4795

Quyết định 2131/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

Ban hành: 05/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2009
4796

Thông báo 145/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thanh tra

Ban hành: 04/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2009
4797

Quyết định 879/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Ban hành: 28/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
4798

Quyết định 880/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp

Ban hành: 28/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2009
4799

Thông tư liên tịch 01/2009/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã

Ban hành: 28/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2009
4800

Quyết định 858/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân bổ chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2009 cho Thi hành án dân sự địa phương

Ban hành: 27/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2009
Vui lòng đợi