Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.389 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4741

Quyết định 1915/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 636/CT-TTg ngày 20/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thi hành Luật

Ban hành: 13/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2009
4742

Quyết định 1687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Ban hành: 11/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
4743

Quyết định 1111/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hết hiệu lực pháp luật

Ban hành: 11/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2009
4744

Công văn 5387/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng về nội dung sửa đổi Luật Thanh tra

Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2009
4745

Quyết định 1887/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý và thực hiện dự án Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên

Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
4746

Công văn 5337/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc hạn chế tác động của các vụ kiện phòng vệ thương mại

Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2009
4747

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2022
4748

Thông báo 218/TB-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Bộ trưởng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính

Ban hành: 05/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2009
4749

Thông tư 16/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

Ban hành: 05/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
4750

Quyết định 1875/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ban hành: 05/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2009
4751

Báo cáo 152/BC-BTP của Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2009

Ban hành: 04/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2009
4752

Công văn 1879/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học Công nghệ về việc thực hiện thống nhất các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ban hành: 03/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2009
4753

Thông báo 2534/TB-BTP của Bộ Tư pháp về kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009

Ban hành: 03/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2009
4754

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố văn bản hết hiệu lực

Ban hành: 30/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2009
4755

Công văn 5128/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Nghị định về phụ thu đối với phần lợi nhuận bất thường của nhà thầu dầu khí do giá dầu thô biến động tăng

Ban hành: 29/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2009
4756

Quyết định 1137/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

Ban hành: 28/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2009
4757

Quyết định 59/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ văn bản

Ban hành: 24/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2009
4758

Quyết định 57/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

Ban hành: 24/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2009
4759

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố văn bản hết hiệu lực

Ban hành: 24/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2009
4760

Nghị định 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2009
Vui lòng đợi