Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.912 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4701

Nghị quyết 132/2002/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế phối hợp giữa Toà án nhân dân tối cao và Hội đồng nhân dân địa phương trong việc quản lý các toà án nhân dân địa phương về tổ chức

Ban hành: 04/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
4702

Công văn 148/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự

Ban hành: 30/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2005
4703

Thông tư 77/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký quản lý hộ khẩu

Ban hành: 10/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
4704

Công văn 132/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc thể lệ hợp thức hoá giấy tờ, tài liệu

Ban hành: 29/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2005
4705

Công văn 134/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc thay đổi việc nuôi con sau khi ly hôn

Ban hành: 29/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2005
4706

Công văn 130/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc trưng cầu giám định

Ban hành: 29/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2005
4707

Công văn 131/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc xác định thẩm quyền giải quyết việc xin thay đổi nuôi con sau ly hôn

Ban hành: 29/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2005
4708

Nghị định 68/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định thi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Ban hành: 10/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
4709

Quyết định 257/2002/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam

Ban hành: 10/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
4710

Quyết định 258/2002/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam

Ban hành: 10/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
4711

Công văn 96/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc hoãn chấp hành hình phạt tù

Ban hành: 08/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
4712

Quyết định 27/2002/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức thu phí dịch vụ công chứng, chứng thực áp dụng tại cơ quan công chứng, chứng thực

Ban hành: 04/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2015
4713

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Hiệp định Hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Pháp

Ban hành: 20/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2004
4714

Nghị định 62/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07/8/1999 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 14/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
4715

Công văn 81/2002/TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải đáp các vấn đề về nghiệp vụ

Ban hành: 10/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
4716

Chỉ thị 14/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới

Ban hành: 04/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
4717

Quyết định 205/2002/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TW của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế và chương trình hành động của Chính phủ

Ban hành: 27/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
4718

Thông tư liên tịch 33/2002/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tài sản cho thuê tài chính

Ban hành: 12/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2003
4719

Chỉ thị 16/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện kháng nghị 01/VKSTC-KSTTPL ngày 14 tháng 01 năm 2002 của viện kiểm sát nhân dân tổi cao về khắc phục và xử lý vi phạm pháp luật đất đại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
4720

Thông tư 06/2002/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 165/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

Ban hành: 28/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2003
Vui lòng đợi