Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.807 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4681

Chỉ thị 157/1999/CT-BNN-TTr của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Luật khiếu nại tố cáo

Ban hành: 16/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
4682

Nghị quyết 228-NQ/UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc Đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân

Ban hành: 15/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
4683

Thông tư 15/1999/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng trong ngành Tư pháp

Ban hành: 29/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
4684

Thông tư 14/1999/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc xét chọn danh hiệu Anh hùng lao động trong ngành Tư pháp

Ban hành: 28/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
4685

Quyết định 280/1999/QĐ-BTP của Bộ tư pháp về việc ban hành Quy chế thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 27/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
4686

Chỉ thị 28/1999/CT-UB-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 26/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2018
4687

Nghị định 67/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 07/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
4688

Công văn 87/1999/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thẩm quyền và thủ tục giải quyết việc tuyên bố một người đã chết

Ban hành: 06/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2005
4689

Công văn 81/1999/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc đề nghị giải thích quy định tại Điều 3 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP

Ban hành: 24/07/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
4690

Quyết định 210/1999/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế báo cáo viên pháp luật

Ban hành: 09/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2007
4691

Thông tư 12/1999/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch

Ban hành: 25/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
4692

Công văn 57/1999/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc giải thích Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19/06/1997

Ban hành: 15/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
4693

Công văn 52/1999/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự đối với bị cáo là người chưa thành niên

Ban hành: 15/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
4694

Thông tư 10/1999/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành Nghị định về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

Ban hành: 10/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
4695

Thông tư 09/1999/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Vlệt Nam do Bộ Tư Pháp ban hành

Ban hành: 07/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
4696

Công văn 24/1999/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc giải đáp bổ sung một số vấn đề áp dụng pháp luật

Ban hành: 17/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
4697

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Pháp

Ban hành: 24/02/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
4698

Thông tư 08/1999/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 10-11-1998 của Chính phủ về hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 13/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
4699

Công văn 16/1999/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc giải đáp một số vấn đề về hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và tố tụng

Ban hành: 01/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
4700

Thông tư 04/1999/TT-BTP của Bộ Tư pháp về chế độ sử dụng máy điện thoại trong các Tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Ban hành: 11/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2018
Vui lòng đợi