Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.116 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
3041

Quyết định 46/QĐ-VKSTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp của Tòa án

Ban hành: 20/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2017
3042

Kế hoạch 203/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung công tác quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp 06 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
3043

Quyết định 1924/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 06/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
3044

Quyết định 1926/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 06/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
3045

Quyết định 1914/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 06/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
3046

Quyết định 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình

Ban hành: 08/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2016
3047

Công văn 2180/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2016
3048

Công văn 789/TTg-PL của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư

Ban hành: 14/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2016
3049

Quyết định 325/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính

Ban hành: 01/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2016
3050

Quyết định 07/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2016

Ban hành: 07/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2016
3051

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 21/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
3052

Nghị quyết 924/2015/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch Kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân

Ban hành: 13/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2015
3053

Nghị quyết 65/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về việc thi hành Luật Luật sư

Ban hành: 12/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
3054

Nghị quyết 727/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự

Ban hành: 20/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2004
3055

Pháp lệnh Thi hành án dân sự số 13/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 14/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2004
3056

Pháp lệnh 08/2003/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về trọng tài thương mại

Ban hành: 25/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2003
3057

Thông tư 06/2002/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 165/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

Ban hành: 28/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2003
3058

Nghị định 08/2000/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm

Ban hành: 10/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
3059

Thông tư 10/1999/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành Nghị định về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

Ban hành: 10/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
3060

Thông tư 08/1999/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 10-11-1998 của Chính phủ về hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 13/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
Vui lòng đợi