Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.116 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
3001

Quyết định 83/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 10/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2017
3002

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự

Ban hành: 19/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2017
3003

Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 14/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2016
3004

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam của Quốc hội, số 94/2015/QH13

Ban hành: 25/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2015
3005

Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ

Ban hành: 28/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2015
3006

Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Ban hành: 27/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2015
3007

Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch

Ban hành: 12/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2015
3008

Thông tư 11/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2011/TT-BTP ngày 16/2/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

Ban hành: 01/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2015
3009

Thông tư 31/2015/TT-BCA của Bộ Công an về việc hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 06/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2015
3010

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13

Ban hành: 22/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
3011

Thông tư 03/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào

Ban hành: 01/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2015
3012

Nghị định 29/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Ban hành: 15/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2015
3013

Quyết định 338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030"

Ban hành: 19/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2013
3014

Nghị định 04/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Ban hành: 07/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2013
3015

Pháp lệnh 01/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 22/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2012
3016

Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

Ban hành: 19/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2012
3017

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ viên chức trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án

Ban hành: 25/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
3018

Thông tư liên tịch 06/TTLN của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xử lý tội trốn thuế

Ban hành: 20/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
3019

Công văn 44/THA của Bộ Tư pháp về việc thi hành án

Ban hành: 18/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2004
3020

Thông báo 473/NCPL của Toà án nhân dân tối cao về thay đổi lãi suất tiết kiệm

Ban hành: 14/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
Vui lòng đợi