Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
167.987 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
161781

Sắc lệnh quy định quyền lập hội

Ban hành: 20/05/1957
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2013
161782

Tiêu chuẩn TCVN 9429:2012 Đo trường từ độ chính xác cao trong lĩnh vực thăm dò khoáng sản

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2018
161783

Tiêu chuẩn TCVN 9424:2012 Phương pháp trường chuyển trong thăm dò khoáng sản

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2018
161784

Tiêu chuẩn TCVN 9321:2012 Xác định trọng tâm máy làm đất

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2018
161785

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11085:2015 ISO 6706:1981 Dụng cụ thí nghiệm bằng chất dẻo-Ống đong chia độ

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
161786

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11084:2015 ISO 6556:2012 Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh-Bình lọc

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
161787

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9315:2013 ISO 22435:2007 Chai chứa khí-Van chai chứa khí với bộ điều áp bên trong-Yêu cầu kỹ thuật và thử kiểu

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
161788

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9439:2013 ISO 5801:2007 Quạt công nghiệp-Thử đặc tính khi sử dụng đường thông gió tiêu chuẩn

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
161789

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9502:2013 BS EN 673:1998 Kính xây dựng-Xác định hệ số truyền nhiệt (giá trị U)-Phương pháp tính

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
161790

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9677:2013 ISO 7847:1987 Dầu mỡ động vật và thực vật-Xác định các axit béo chưa bão hòa đa có cấu trúc cis, cis 1,4-dien

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
161791

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8932:2013 ISO 2301:1973 Gỗ xẻ cây lá rộng-Khuyết tật-Phương pháp đo

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
161792

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9303:2013 Hạt giống bông-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
161793

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10834:2015 Móng cọc ống thép dạng cọc đơn dùng cho công trình cầu-Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
161794

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4391:2015 Khách sạn-Xếp hạng

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
161795

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8910:2015 Than thương phẩm-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
161796

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8683-16:2017 Giống vi sinh vật thú y-Phần 16: Quy trình giữ giống vi rút Gumboro nhược độc chủng 2512

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
161797

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11792:2017 Xe điện bốn bánh-Yêu cầu kỹ thuật chung

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
161798

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11930:2017 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
161799

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5420:1991 Băng tải-Thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 1991
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2017
161800

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5419:1991 Máy cầm tay-Mức ồn cho phép và yêu cầu chung về phương pháp thử

Ban hành: 1991
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2017
Vui lòng đợi