Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
166.225 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
161761

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 20121:2015 ISO 20121:2012 Hệ thống quản lý sự kiện bền vững-Các yêu cầu

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2018
161762

Tiêu chuẩn TCVN ISO 14044:2011 Yêu cầu và hướng dẫn đánh giá vòng đời sản phẩm

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2018
161763

Tiêu chuẩn TCVN ISO 14064-3:2011 Tiểm định của các xác nhận khí nhà kính

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2018
161764

Tiêu chuẩn TCVN ISO 14066:2011 Yêu cầu năng lực với đoàn thẩm định, kiểm định khí nhà kính

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2018
161765

Tiêu chuẩn TCVN ISO 14040:2009 Nguyên tắc và khuôn khổ đánh giá vòng đời sản phẩm

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2018
161766

Tiêu chuẩn TCVN ISO/PAS 17001:2008 Tính công bằng trong đánh giá sự phù hợp

Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
161767

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 50002:2015 ISO 50002:2014 Kiểm toán năng lượng-Các yêu cầu

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
161768

Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17024:2012 Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
161769

Tiêu chuẩn TCVN ISO 50001:2012 Yêu cầu đối với hệ thống quản lý năng lượng

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2018
161770

Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17020:2012 Yêu cầu đối với tổ chức giám định

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
161771

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 50006:2016 Đo hiệu quả năng lượng sử dụng đường cơ sở năng lượng

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2020
161772

Tiêu chuẩn TCVN ISO 17034:2017 Yêu cầu về năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2018
161773

Tiêu chuẩn TCVN ISO/TS 16949:2011 quản lý chất lượng sản xuất ô tô và phụ tùng

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
161774

Tiêu chuẩn TCVN 6306-13:2017 Máy biến áp tự bảo vệ chứa chất lỏng

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2018
161775

Tiêu chuẩn TCVN 6312:2013 Dầu ôliu và dầu bã ôliu

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
161776

Tiêu chuẩn TCVN 6314:2013 Yêu cầu đối với latex cao su thiện nhiên cô đặc được bảo quản bằng ammoniac

Ban hành: 2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2018
161777

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6319:2007 Cao su và các loại latex cao su - Xác định hàm lượng mangan

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2020
161778

Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17043:2011 Yêu cầu đối thử nghiệm thành thạo đánh giá sự phù hợp

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
161779

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TR 31004:2015 ISO/TR 31004:2013 Quản lý rủi ro-Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 31000

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
161780

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 27031:2017 ISO/IEC 27301:2011 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Hướng dẫn đảm bảo sự sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông cho tính liên tục của hoạt động

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
Vui lòng đợi