Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
168.530 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 788/QĐ-TTg 2022 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2022
02

Quyết định 787/QĐ-TTg 2022 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch khai thác tài nguyên vùng bờ

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2022
03

Công văn 3405/BYT-DP 2022 hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2022
04

Thông báo 192/TB-VPCP 2022 kết luận tại cuộc họp về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở KCB

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
05

Quyết định 1735/QĐ-BYT 2022 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
06

Quyết định 754/QĐ-CTN 2022 tặng quà nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
07

Công văn 2741/BGDĐT-KHTC 2022 hướng dẫn thanh toán học phí không dùng tiền mặt

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
08

Quyết định 1707/QĐ-BYT 2022 bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp BS y học dự phòng

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2022
09

Quyết định 1731/QĐ-BYT 2022 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
10

Quyết định 1732/QĐ-BYT 2022 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
11

Quyết định 1733/QĐ-BYT 2022 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
12

Quyết định 1743/QĐ-BYT 2022 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
13

Quyết định 1736/QĐ-BYT 2022 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
14

Công văn 1914/SGDĐT-VP Hà Nội 2022 xét chọn danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
15

Quyết định 35/2022/QĐ-UBND Long An bãi bỏ các quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và viên chức

Ban hành: 28/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2022
16

Công văn 2276/TCT-TVQT 2022 thông báo phát hành tem điện tử thuốc lá sản xuất trong nước

Ban hành: 28/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2022
17

Thông báo 255/TB-BGTVT 2022 kết luận tại cuộc họp về tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp lĩnh vực GTVT

Ban hành: 28/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2022
18

Quyết định 1816/QĐ-BGDĐT 2022 bổ sung quy định về điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT

Ban hành: 28/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2022
19

Quyết định 2050/QĐ-UBND Bình Định 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Địa chất và khoáng sản

Ban hành: 28/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
20

Nghị quyết 80/NQ-CP 2022 phân bổ, cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Ban hành: 28/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
Vui lòng đợi