Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 10.650 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
10581

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9333:2012 Thực phẩm-Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ và sắc ký lỏng khối phổ hai lần-Phương pháp Quechers

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2018
10582

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9069:2012 Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch-Phương pháp thử

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2018
10583

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8900-6:2012 Phụ gia thực phẩm-Xác định các thành phần vô cơ-Phần 6: Định lượng antimon, bari, cadimi, crom, đồng, chì và kẽm bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
10584

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9162:2012 Công trình thủy lợi-Đường thi công-Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
10585

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9052:2012 Phụ gia thực phẩm-Xác định các thành phần hữu cơ

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
10586

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8730:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi-Phương pháp xác định độ chặt của đất sau đầm nén tại hiện trường

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
10587

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9185:2012 Cát để sản xuất thủy tinh-Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxit

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
10588

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9535-4:2012 ISO 1005-4:1986 Phương tiện giao thông đường sắt-Vật liệu đầu máy toa xe-Phần 4: Mâm bánh cán hoặc rèn cho bánh xe lắp băng đa của đầu máy và toa xe-Yêu cầu về chất lượng

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
10589

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9535-9:2012 ISO 1005-9:1986 Phương tiện giao thông đường sắt-Vật liệu đầu máy toa xe-Phần 9: Trục xe của đầu máy và toa xe-Yêu cầu về kích thước

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
10590

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9535-6:2012 ISO 1005-6:1994 Phương tiện giao thông đường sắt-Vật liệu đầu máy toa xe-Phần 6: Bánh xe liền khối của đầu máy và toa xe-Yêu cầu kỹ thuật khi cung cấp

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
10591

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi-Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
10592

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4118:2012 Công trình thủy lợi-Hệ thống tưới tiêu-Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
10593

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8911:2012 Quặng ilmenit-Phương pháp phân tích hóa học

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
10594

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9042-2:2012 ISO 6558-2:1992 Rau quả và sản phẩm rau quả-Xác định hàm lượng caroten-Phần 2: Phương pháp thông dụng

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
10595

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8652:2012 Sơn tường dạng nhũ tương-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
10596

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9413:2012 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường-An toàn phóng xạ

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
10597

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9335:2012 Bê tông nặng-Phương pháp thử không phá hủy-Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
10598

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9149:2012 Công trình thủy lợi-Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
10599

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9525:2012 Thực phẩm-Phân hủy mẫu bằng áp lực để xác định các nguyên tố vết

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
10600

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12886:2020 Đất, đá, quặng uran - Xác định hàm lượng urani, thori - Phương pháp khối phổ plasma cảm ứng (ICP-MS)

Ban hành: 2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
Vui lòng đợi