Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 10.610 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
10601

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-65:2003 IEC 60335-2-65:2002 Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-65: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm sạch không khí

Ban hành: 2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2020
10602

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7239:2003 Bột bả tường

Ban hành: 2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
10603

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8560:2010 Phân bón-Phương pháp xác định kali hữu hiệu

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
10604

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8374:2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản-Xác định hàm lượng florfenicol bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
10605

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3111:1993 Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí

Ban hành: 1993
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
10606

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7226:2002 Phương tiện giao thông đường bộ - Lốp hơi ôtô con và moóc kéo theo - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Ban hành: 2002
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
10607

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12844-3:2019 ISO 28560-3:2014 Thông tin và tư liệu - Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện - Phần 3: Mã hóa độ dài cố định

Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
10608

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12837:2019 ISO 13009:2015 Du lịch và các dịch vụ liên quan - Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm biển

Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
10609

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12793-1:2019 ISO 7823-1:2003 Chất dẻo - Tấm poly(metyl metacrylat) - Kiểu loại, kích thước và đặc tính - Phần 1: Tấm đúc

Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
10610

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12762:2019 ISO 4708:2017 Gỗ xốp composite - Vật liệu gioăng đệm - Phương pháp thử

Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
Vui lòng đợi