Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN

Có tất cả 9.004 văn bản Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12708:2019 về Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất diflubenzuron bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
22

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12709-2-1:2019 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với mọt to vòi Caulophilus oryzae (Gyllenhal)

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
23

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12807:2019 Cà phê hỗn hợp hòa tan

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
24

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12371-2-3:2019 Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với vi khuẩn Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
25

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12728:2019 Nồi hơi - Yêu cầu kỹ thuật về thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
26

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10861:2019 ISO 21748:2017 Hướng dẫn sử dụng ước lượng độ lặp lại, độ tái lập và độ đúng trong đánh giá độ không đảm bảo đo

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
27

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9292:2019 Phân bón - Phương pháp xác định axit tự do

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
28

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12195-2-8:2019 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Phoma tracheiphila (Pertri) Kantachveli & Gikachvili

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
29

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12195-2-7:2019 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Tilletia indica Mitra

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
30

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12371-1:2019 Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 1: Yêu cầu chung

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
31

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12740:2019 ISO/TR 13587:2012 Ba cách tiếp cận thống kê đánh giá và giải thích độ không đảm bảo đo

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
32

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12709-2-4:2019 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể đối với rệp sáp vảy San Jose' Diaspidiotus perniciosus (Comstock) Danzig

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
33

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12707:2019 Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất flazasulfuron bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12706:2019 Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất pyriproxyfen bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
35

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12709-2-2:2019 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với mọt thóc Sitophilus granarius Linnaeus

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
36

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7571-2:2019 Thép hình cán nóng - Phần 2: Thép góc cạnh không đều

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
37

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7571-1:2019 Thép hình cán nóng - Phần 1: Thép chữ U

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
38

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12699:2019 EN 61373:2010 Ứng dụng đường sắt - Thiết bị trên phương tiện giao thông đường sắt - Các thử nghiệm va đập và rung động

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
39

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12711:2019 Máy nông nghiệp - Máy thu hoạch lúa rải hàng tự hành - Yêu cầu chung

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
40

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12710:2019 Nghêu luộc nguyên con đông lạnh

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
Vui lòng đợi