Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 8.146 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12598:2018 Phân bón - Xác định hàm lượng canxi và magie tổng số bằng phương pháp thể tích

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
22

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12459:2018 Cà phê hòa tan nguyên chất

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
23

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8370:2018 Thóc tẻ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
24

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8856:2018 Phân diamoni phosphat (DAP)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
25

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 14052:2018 ISO 14052:2017 Quản lý môi trường - Hạch toán chi phí dòng vật liệu - Hướng dẫn thực hiện trong chuỗi cung ứng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
26

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12304:2018 ISO 8772:2006 Hệ thống ống bằng chất dẻo để thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp - Polyetylen (PE)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
27

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11129-1:2018 ISO 5402-1:2017 Da - Xác định độ bền uốn - Phần 1: Phương pháp sử dụng máy đo độ đàn hồi

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
28

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12227:2018 IEC 62067:2011 Cáp điện lực có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp dùng cho điện áp danh định lớn hơn 150 kV (Um = 170 kV) đến và bằng 500 kv (Um = 550 kV) - Phương pháp và yêu cầu thử nghiệm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
29

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12241-3:2018 IEC 62660-3:2016 Pin lithium-ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Phần 3: Yêu cầu an toàn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
30

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12276:2018 ISO 19071:2016 Da - Phép thử hóa - Xác định Crom (VI) và khả năng khử của tác nhân thuộc crom

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
31

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12332:2018 ISO 2875:2000 Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy, hoàn chỉnh - Phép thử phun nước

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
32

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12524:2018 ISO 17992:2013 Quặng sắt - Xác định hàm lượng asen - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử tạo hydrua

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
33

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12528:2018 ISO 8008:2005 Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm - Xác định diện tích bề mặt riêng bằng hấp phụ nitơ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11268-15:2018 ISO 603-15:1999 Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 15: Bánh mài dùng để cắt đứt lắp trên máy cắt đứt tĩnh tại hoặc di động

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
35

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12277-1:2018 ISO 18218-1:2015 Da - Xác định các chất alkylphenol etoxyl hóa - Phần 1: Phương pháp trực tiếp

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
36

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12277-2:2018 ISO 18218-2:2015 Da - Xác định các chất alkylphenol etoxyl hóa - Phần 2: Phương pháp gián tiếp

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
37

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12233:2018 IES LM-82-12 Xác định đặc tính điện và quang phụ thuộc vào nhiệt độ của khối sáng led và bóng đèn led

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
38

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8242-3:2018 ISO 4306-3:2016 Cần trục - Từ vựng - Phần 3: Cần trục tháp

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12329:2018 ISO 2244:2000 Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy, hoàn chỉnh - Phép thử va đập theo phương ngang

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
40

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12334:2018 ISO 10750:2016 Giầy dép - Phương pháp thử khóa kéo - Độ bền liên kết các đầu chặn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
Vui lòng đợi