Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 7.928 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12620:2019 Phân bón - Xác định hàm lượng axit amin tự do bằng phương pháp định lượng nitơ formol và hiệu chính với nitơ amoniac

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
22

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6558:2008 ISO 4217:2001 Mã thể hiện các đồng tiền và quỹ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
23

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7866:2008 Dầu bôi trơn-Xác định hàm lượng các nguyên tố phụ gia bằng quang phổ phát xạ nguyên tử plasma kết nối cảm ứng (IPC)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
24

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6964-2:2008 ISO 2631-2:200 Rung động cơ học và chấn động-Đánh giá sự tiếp xúc của con người với rung động toàn thân-Phần 2: Rung động trong công trình xây dựng (từ 1 Hz đến 80 Hz)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
25

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7905-1:2008 ISO/TS 21872-1:2007 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Phương pháp phát hiện Vibrio spp. có khả năng gây bệnh đường ruột-Phần 1: Phát hiện vibrio parahaemolyticus và vibrio cholerae

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
26

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7871-1:2008 Hạt lúa mì và bột mì-Hàm lượng gluten-Phần 1: Xác định gluten ướt bằng phương pháp thủ công

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
27

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5374:2008 Hạt có dầu, dầu và mỡ thực vật-Tên gọi

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
28

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7072:2008 ISO 5351:2004 Bột giấy-Xác định độ nhớt giới hạn bằng dung dịch đồng etylendiamin (CED)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
29

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6522:2008 ISO 4995:2001 Thép tấm kết cấu cán nóng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
30

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6359-1:2008 ISO 702-1:2001 Máy công cụ-Kích thước lắp nối của đầu trục chính và mâm cặp-Phần 1: Nối ghép côn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
31

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 22005:2008 Xác định nguồn gốc trong chuỗi thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Nguyên tắc chung và yêu cầu cơ bản đối với việc thiết kế và thực hiện hệ thống

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
32

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7036:2008 Hạt tiêu đen (Piper Nigrum L.)-Quy định kỹ thuật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
33

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6525:2008 Thép tấm cacbon kết cấu mạ kẽm nhúng nóng liên tục

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7282:2008 Phao áo cứu sinh

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
35

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7008:2008 ISO 11197:2004 Nguồn cung cấp y tế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
36

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7857-3:2008 ISO 6322-3:1989 Bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ-Phần 3: Kiểm soát sự xâm nhập của dịch hại

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
37

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7857-1:2008 ISO 6322-1:1996 Bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ-Phần 1: Khuyến nghị chung về bảo quản ngũ cốc

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
38

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6614-1-3:2008 IEC 60811-1-3:2001 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang-Phần 1-3: Phương pháp áp dụng chung-Phương pháp xác định khối lượng riêng-Thử nghiệm hấp thụ nước-Thử nghiệm độ co ngót

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9026:2011 ISO 27971:2008 Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc-Lúa mỳ (Triticum aestivum L.)-Xác định đặc tính lưu biến của khối bột nhào có độ ẩm ổn định từ bột mỳ thử nghiệm hoặc bột mỳ thương phẩm bằng máy Alveograph và phương pháp nghiền thử nghiệm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
40

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5140:2008 Bộ phận hàng hóa áp dụng giới hạn dư lượng tối đa và được dùng để phân tích

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
Vui lòng đợi