Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 10.650 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
10561

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11795-1:2020 ISO/IEC 14496-1:2010 Công nghệ thông tin - Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh - Phần 1: Các hệ thống

Ban hành: 2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
10562

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12849-3:2020 ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013 Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Kiểm thử phần mềm - Phần 3: Tài liệu kiểm thử

Ban hành: 2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
10563

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12790:2020 Đất, đá dăm dùng trong công trình giao thông - Đầm nén Proctor

Ban hành: 2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
10564

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12634:2020 Công trình thủy lợi - Cừ chống thấm - Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
10565

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12633:2020 Công trình thủy lợi - Cừ chống thấm - Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
10566

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12632:2020 Bê tông tự lèn - Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
10567

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12941:2020 Bánh dẻo

Ban hành: 2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
10568

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7182:2002 Đèn mổ - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2002
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
10569

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8729:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi-Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2018
10570

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9064:2012 Sơn và nhựa-Phương pháp xác định hoạt tính kháng khuẩn trên bề mặt

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
10571

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9255:2012 ISO 9836:2011 Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà-Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
10572

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9317:2012 ISO 14154:2005 Chất lượng đất-Xác định một số clorophenol-Phương pháp sắc ký khí dùng detector bẫy electron

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
10573

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9190:2012 Vật liệu cacbua silic-Phương pháp phân tích hóa học

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
10574

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9159:2012 Công trình thủy lợi-Khớp nối biến dạng-Yêu cầu thi công và nghiệm thu

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2018
10575

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9048:2012 ISO/TS 15495:2010 Sữa, sản phẩm sữa và thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh-Hướng dẫn định lượng melamine và axit xyanuric bằng sắc ký lỏng-khối phổ hai lần (LC-MS/MS)

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2018
10576

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9221:2012 ISO 8026:2009 Thiết bị tưới dùng trong nông nghiệp-Vòi phun-Yêu cầu chung và phương pháp thử

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2018
10577

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9489:2012 ASTM C1383-04 Bê tông-Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
10578

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8396:2012 Lưới rê ba lớp khai thác cá nước ngọt-Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật đánh bắt

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
10579

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9491:2012 ASTM C1583/C1583M-04 Bê tông-Xác định cường độ kéo bề mặt và cường độ bám dính bằng kéo trực tiếp (phương pháp kéo đứt)

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
10580

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9494:2012 ISO 17556:2012 Chất dẻo-Xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn của vật liệu chất dẻo trong đất bằng cách đo nhu cầu oxy trong hô hấp kế (respirometer) hoặc đo lượng cacbon dioxit sinh ra

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2018
Vui lòng đợi