Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 10.563 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
10541

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8920-4:2012 ISO 14744-4:2000 Hàn-Kiểm tra nghiệm thu các máy hàn chùm tia điện tử-Phần 4: Đo tốc độ hàn

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
10542

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11795-1:2020 ISO/IEC 14496-1:2010 Công nghệ thông tin - Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh - Phần 1: Các hệ thống

Ban hành: 2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
10543

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12849-3:2020 ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013 Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Kiểm thử phần mềm - Phần 3: Tài liệu kiểm thử

Ban hành: 2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
10544

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12790:2020 Đất, đá dăm dùng trong công trình giao thông - Đầm nén Proctor

Ban hành: 2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
10545

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12634:2020 Công trình thủy lợi - Cừ chống thấm - Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
10546

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12633:2020 Công trình thủy lợi - Cừ chống thấm - Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
10547

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12632:2020 Bê tông tự lèn - Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
10548

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12941:2020 Bánh dẻo

Ban hành: 2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
10549

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9369:2012 Nhà hát-Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
10550

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9311-5:2012 ISO 834-5:2000 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận công trình xây dựng-Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
10551

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9311-4:2012 ISO 834-4:2000 Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận công trình xây dựng- Phần 4: Yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
10552

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6078:2012 ISO 4172:1991 Bản vẽ kỹ thuật-Bản vẽ xây dựng-Bản vẽ lắp ghép kết cấu chế tạo sẵn

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
10553

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9262-2:2012 ISO 7976-2:1989 Dung sai trong xây dựng công trình-Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình-Phần 2: Vị trí các điểm đo

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
10554

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9113:2012 Ống bê tông cốt thép thoát nước

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
10555

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5673:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Cấp thoát nước bên trong-Hồ sơ bản vẽ thi công

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
10556

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9489:2012 ASTM C1383-04 Bê tông-Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
10557

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8396:2012 Lưới rê ba lớp khai thác cá nước ngọt-Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật đánh bắt

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
10558

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9491:2012 ASTM C1583/C1583M-04 Bê tông-Xác định cường độ kéo bề mặt và cường độ bám dính bằng kéo trực tiếp (phương pháp kéo đứt)

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
10559

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8729:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi-Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2018
10560

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9064:2012 Sơn và nhựa-Phương pháp xác định hoạt tính kháng khuẩn trên bề mặt

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
Vui lòng đợi