Tiêu chuẩn ngành

Có tất cả 439 văn bản Tiêu chuẩn ngành
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
401

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 141:2006 Quy trình kỹ thuật trồng Bời lời đỏ

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
402

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 774-3:2006 Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - Thiết bị phun thuốc nước bảo vệ cây trồng - Phần 3: Phương pháp thử hệ thống điều chỉnh mức phun của thiết bị phun thủy lực

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
403

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 146:2006 Quy trình kỹ thuật trồng trúc sào

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
404

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 87:2006 Quy phạm kỹ thuật nuôi cá sấu nước ngọt

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
405

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 920-2:2006 Máy nông lâm nghiệp và thuỷ lợi - Máy kéo nông nghiệp - Trục trích công suất phía sau loại 1, 2 và 3 - Phần 2: Máy kéo có khoảng cách vết bánh hoặc xích hẹp, kích thước vỏ bảo vệ và vùng không gian trống

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2020
406

Tiêu chuẩn ngành 24TCN 05:2006 Nguyên liệu để sản xuất sứ dân dụng cao cấp - Đất sét

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
407

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 813:2006 Phân bón - Phương pháp xác định chì tổng số bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
408

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 793:2006 Tiêu chuẩn rau quả - Vải lạnh đông nhanh - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
409

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 790:2006 Tiêu chuẩn rau quả - Su lơ lạnh đông nhanh - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
410

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 788:2006 Tiêu chuẩn rau quả - Quy trình chế biến ngô ngọt lạnh đông

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
411

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 848:2006 Tiêu chuẩn nông sản thực phẩm - Phương pháp xác định hàm lượng tro thô

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
412

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 843:2006 Tiêu chuẩn rau quả - Quy trình chế biến cà chua nghiền đóng hộp

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
413

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 919-1:2006 Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - Thiết bị phun thuốc nước bảo vệ cây trồng - Phương pháp thử - Phần 1: Đánh giá hiệu quả hệ thống làm sạch bên trong thiết bị phun

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
414

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 129:2006 Quy trình kỹ thuật trồng rừng Lát Mêxico

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
415

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 660:2005 Phân bón - Phương pháp xác định kẽm tổng số bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
416

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 132:2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng tan rã của đất trong phòng thí nghiệm

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
417

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 112:2006 Hướng dẫn tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới, tiêu

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
418

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 1:2004 Quy trình kỹ thuật phụt vữa gia cố đê

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2020
419

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 142:2004 Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép công trình thuỷ lợi vùng ven biển - Các quy định chủ yếu về thiết kế, vật liệu, thi công và vận hành công trình

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2020
420

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 307:2004 Phân bón - Phương pháp xác định phốt pho hữu hiệu

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2020
Vui lòng đợi