Tiêu chuẩn ngành

Có tất cả 439 văn bản Tiêu chuẩn ngành
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
381

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 404:2003 Phương pháp kiểm tra tính đúng giống và độ thuần giống trên ô thí nghiệm đồng ruộng

Ban hành: 2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2020
382

Tiêu chuẩn ngành TCN 03:2004 Thóc bảo quản đổ rời - Phương pháp xác định mức độ nhiễm côn trùng

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2020
383

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 316:2003 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Ghế, cơ cấu lắp đặt ghế và đệm tựa đầu trên ô tô con - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
384

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 282:2002 Yêu cầu kỹ thuật - Phương pháp thử sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường nhiệt dẻo

Ban hành: 2002
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2020
385

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 785:2006 (a) Tiêu chuẩn rau quả - Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến rau quả

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2020
386

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 779:2006 Tiêu chuẩn rau quả - Ớt quả tươi - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2020
387

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 133:2006 Tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống sao đen

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2020
388

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 75:2006 Quy trình kỹ thuật trồng trám trắng ghép lấy quả

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2020
389

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 920-3:2006 Máy nông lâm nghiệp và thuỷ lợi - Máy kéo nông nghiệp - Trục trích công suất phía sau loại 1, 2 và 3 - Phần 3(a): Các kích thước chính của trục trích công suất và then hoa, vị trí của trục trích công suất

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2020
390

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 302:2005 Phân bón - Phương pháp xác định độ ẩm

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
391

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 613:2005 Tiêu chuẩn rau quả - Quy trình chế biến vải lạnh đông nhanh

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
392

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 648:2005 Tiêu chuẩn rau quả - Măng tre tự nhiên đóng hộp - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
393

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 647:2005 Tiêu chuẩn rau quả - Dưa chuột tươi cho chế biến - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
394

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 611:2005 Tiêu chuẩn rau quả - Ngô ngọt nguyên hạt lạnh đông nhanh

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
395

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 609:2005 Tiêu chuẩn rau quả - Dứa lạnh đông nhanh

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
396

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 305:2005 Phân bón - Phương pháp xác định biuret

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
397

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 645:2005 Tiêu chuẩn rau quả - Bí đỏ lạnh đông nhanh - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
398

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 607:2005 Tiêu chuẩn rau quả - Măng tre tươi - Nguyên liệu cho chế biến

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
399

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 147:2006 Tiêu chuẩn công nhận giống cây trồng lâm nghiệp

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2020
400

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 142:2006 Quy trình kỹ thuật trồng thảo quả

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
Vui lòng đợi