Tiêu chuẩn ngành

Có tất cả 439 văn bản Tiêu chuẩn ngành
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
421

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 155:2005 Công trình thuỷ lợi - Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị máy bơm

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
422

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 657:2005 Phân bón - Phương pháp xác định canxi tổng số bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2020
423

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 658:2005 Phân bón - Phương pháp xác định magiê tổng số bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2020
424

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 154:2006 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Thuật ngữ và định nghĩa

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2020
425

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 684:2006 Giống dưa hấu - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2020
426

Tiêu chuẩn ngành TCN 01:2004 Vải bạt phun keo PVC

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2020
427

Tiêu chuẩn ngành TCN 04:2004 Thóc dự trữ quốc gia - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2020
428

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 320:2003 Hạt giống cải củ - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2020
429

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 470:2003 Hạt giống dưa hấu thụ phấn tự do - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2020
430

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 312:2003 Hạt giống ngô lai - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2020
431

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 313:2003 Hạt giống ngô thụ phấn tự do - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2020
432

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 134:2005 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
433

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 310:2003 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Đèn báo rẽ trên ôtô, rơ moóc và sơmi rơ moóc - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
434

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 312:2003 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Khoá cửa và cơ cấu giữ cửa của ô tô - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
435

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 478:2001 Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê vối

Ban hành: 2001
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
436

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 308:2004 Phân bón - Phương pháp xác định kali tổng số

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
437

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 306:2004 Phân bón - Phương pháp xác định phốt pho tổng số

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
438

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 577:2004 Tiêu chuẩn ngô ngọt nguyên liệu cho chế biến

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
439

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 594:2004 Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - Cân phễu - Yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
Vui lòng đợi