Danh mục

Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Có tất cả 487 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
441

Công văn 7996/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2008

Ban hành: 09/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2008
442

Quyết định 85/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Ban hành: 03/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2008
443

Thông báo 141/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc trực tuyến với Lãnh đạo tỉnh Cà Mau

Ban hành: 20/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2008
444

Thông báo 140/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc trực tuyến với Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 20/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2008
445

Thông báo 142/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc trực tuyến với Lãnh đạo thành phố Cần Thơ

Ban hành: 20/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2008
446

Thông báo 139/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc trực tuyến với Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 19/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2008
447

Công văn 6694/BTC-PC của Bộ Tài chính về việc thực hành tiết kiệm, chống láng phí năm 2008

Ban hành: 11/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2008
448

Chỉ thị 05/CT-BYT của Bộ Y tế về việc ngành y tế thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm kiềm chế lạm phát

Ban hành: 22/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2008
449

Thông báo 123/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị điều phối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Ban hành: 19/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
450

Công văn 3159/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2008 của Chính phủ

Ban hành: 16/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
451

Chỉ thị 06/2008/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
452

Công văn 2873/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, cắt giảm đầu tư công

Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
453

Thông báo 113/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ giao ban trực tuyến với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình kinh tế, xã hội 4 tháng đầu năm 2008 và thực hiện biện pháp kiềm chế lạm phát

Ban hành: 05/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2008
454

Công văn 3119/BKH-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chỉ tiêu ngân sách nhà nước năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát

Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
455

Công văn 5050/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008

Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2008
456

Chỉ thị 1127/CT-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát

Ban hành: 25/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
457

Quyết định 721/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2008

Ban hành: 23/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2008
458

Thông tư 34/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn triển khai thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2008 nhằm kiềm chế lạm phát

Ban hành: 23/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2008
459

Quyết định 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát

Ban hành: 17/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2008
460

Nghị quyết 10/2008/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững

Ban hành: 17/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2008
Vui lòng đợi