Văn bản UBND lĩnh vực Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.058 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận

02

Quyết định 1280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí lập Quy hoạch quảng cáo ngoài trời Thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

03

Kế hoạch 191/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện tái cơ cấu ngành Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn đến năm 2030

04

Quyết định 693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu

05

​Kế hoạch 1130/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

06

Kế hoạch 80/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Tọa đàm về thúc đẩy dòng chảy hàng hóa thông qua khu vực Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

07
08

Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

09

Kế hoạch 96/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2023

10

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành quy định về quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nam Định

11

Quyết định 1697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận, huyện

12

Quyết định 1417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bổ sung kinh phí năm 2023 cho Sở Công Thương để xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về chuyên ngành xúc tiến thương mại và ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bình Định

13

Kế hoạch 80/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn Thành phố Cần Thơ năm 2023

14

Quyết định 957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

15

Quyết định 426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng

16
17

Kế hoạch 1367/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023

18

Quyết định 1235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện tổ chức các gian hàng, giới thiệu quà lưu niệm, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiềm năng OCOP tại Thành phố Sầm Sơn, năm 2023

19

Quyết định 2984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Long An

20

Quyết định 775/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre