Văn bản UBND lĩnh vực Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.057 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01

Quyết định 1280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí lập Quy hoạch quảng cáo ngoài trời Thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
02

Kế hoạch 191/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện tái cơ cấu ngành Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn đến năm 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
03

Quyết định 693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thương mại-Quảng cáo, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
04

​Kế hoạch 1130/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
05

Kế hoạch 80/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Tọa đàm về thúc đẩy dòng chảy hàng hóa thông qua khu vực Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
06

​Kế hoạch 1122/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
07

Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
08

Kế hoạch 96/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2023

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
09

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành quy định về quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
10

Quyết định 1697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận, huyện

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
11

Quyết định 1417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bổ sung kinh phí năm 2023 cho Sở Công Thương để xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về chuyên ngành xúc tiến thương mại và ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
12

Quyết định 957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
13

Kế hoạch 80/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn Thành phố Cần Thơ năm 2023

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
14

Quyết định 426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
15

Quyết định 971/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố bổ sung 01 địa điểm tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại vào Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn Thành phố Cần Thơ trong năm 2023

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
16

Kế hoạch 1367/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
17

Quyết định 1235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện tổ chức các gian hàng, giới thiệu quà lưu niệm, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiềm năng OCOP tại Thành phố Sầm Sơn, năm 2023

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
18

Quyết định 2984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Long An

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
19

Quyết định 775/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
20

Quyết định 550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về