Văn bản UBND lĩnh vực Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 530 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01

Công điện 06/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2021
02

Quyết định 1918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mỗi xã một sản phẩm Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
03

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 26/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2021
04

Quyết định 1807/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước trong công tác quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an toàn, trật tự hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2021
05

Công văn 1234/UBND-NNTN của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh đồ ăn chay

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 16/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2021
06

Kế hoạch 104/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2021
07

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2021
08

Kế hoạch 102/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2021

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
09

Kế hoạch 148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
10

Kế hoạch 453/KH-SCT của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 của ngành Công thương

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
11

Kế hoạch 452/KH-SCT của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên về công tác phòng, chống tham nhũng của ngành Công Thương năm 2021

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
12

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định 13/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 22/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
13

Kế hoạch 73/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
14

Kế hoạch 72/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển thương mại điện tử năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
15

Công văn 791/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2021
16

Quyết định 1249/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
17

Kế hoạch 55/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2021
18

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
19

Quyết định 1083/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Công Thương thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
20

Quyết định 721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Hành chính;Thực phẩm-Dược phẩm;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
Vui lòng đợi