Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.549 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
4201

Thông tư liên tịch 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh bổ sung Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT/BTM-TCHQ ngày 17/4/2000 về hướng dẫn việc xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá

4202

Quyết định 95/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

4203

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ

4204

Công văn 3463/TM/CA-TBD của Bộ Thương mại về việc báo cáo quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Cămpuchia

4205

Quyết định 127/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

4206

Công văn 3352/TM-CSTNTN của Bộ Thương mại về việc quy định giá bán tối thiểu đối với thuốc lá bao

4207

Công văn 2090/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc triển khai thực hiện giảm thuế cho hàng hoá của Lào

4208
4209

Công văn 2015/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc tái xuất khung gầm ôtô có gắn động cơ

4210

Công văn 1961/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc nhập khẩu linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy đổi hàng với Lào

4211
4212

Quyết định 815/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại ban hành bản Quy định về việc thực hiện thí điểm dịch vụ trung chuyển container tại cảng Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh

4213

Thông tư 61/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi hỗ trợ cho hoạt động phát triển thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại

4214

Quyết định 0808/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng thẻ kiểm tra thị trường, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu quản lý thị trường

4215

Quyết định 107/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng chính sách khu kinh tể cửa khẩu tỉnh An Giang

4216

Thông tư 59/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành chính sách tài chính áp dụng cho các khu kinh tế cửa khẩu biên giới

4217

Thông tư 17/2001/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện hoạt động khuyến mại quy định tại Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 1999 của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại và hội chợ, triển lãm thương mại

4218

Thông tư 18/2001/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 1999 của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại và hội chợ, triển lãm thương mại

4219

Công văn 3075/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 05/CP

4220

Công văn 2372-TM/CSTNTN của Bộ Thương mại về việc lưu thông xăng dầu không pha chì