Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.239 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
21

Quyết định 469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu năm 2023

22

Công văn 1576/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

23

Quyết định 372/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

24

Quyết định 585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

25

Quyết định 549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

26

Quyết định 698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố Cần Thơ

27

Công văn 2600/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện thông báo kết luận của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

28

Kế hoạch 90/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo, biển hiệu trên địa bàn Thành phố

29
30

Công văn 2520/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo chấp hành đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

31

Công văn 1325/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

32

Kế hoạch 84/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023

33

Quyết định 608/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

34

Kế hoạch 78/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

35

Quyết định 70/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2023

36

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

37

Quyết định 576/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023

38

Quyết định 585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

39

Quyết định 570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP Thành phố Cần Thơ

40

Công văn 1076/BCT-TKNL của Bộ Công Thương về việc trả lời thắc mắc dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho tủ giữ lạnh thương mại