Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.573 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
21

Quyết định 4282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
22

Công văn 5909/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 25/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2021
23

Nghị định 85/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử

Ban hành: 25/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2021
24

Quyết định 1618/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá

Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
25

Công văn 5854/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn mở cửa trở lại đối với chợ truyền thống, chợ đầu mối

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
26

Quyết định 2225/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
27

Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2021
28

Quyết định 45/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý Điểm giới thiệu, bán sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
29

Quyết định 3326/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
30

Công văn 3941/SCT-QTLM của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội về việc tuân thủ quy định vận chuyển hàng hóa bằng mô tô, xe hai bánh

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
31

Nghị định 83/2021/NĐ-CP của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021-2022

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
32

Công văn 9423/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo 9 tháng đầu năm 2021 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
33

Quyết định 53/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định mức hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
34

Công văn 6323/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ kết nối đầu ra cho nông sản đến vụ thu hoạch tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
35

Thông báo 239/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc chuẩn bị tổ Hội nghị thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
36

Công văn 5522/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
37

Công văn 2962/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch và triển khai quét mã QR để quản lý thông tin khách mua hàng tại các đơn vị phân phối phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
38

Công văn 3853/SCT-QLTM của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong Vùng 1 thuộc lĩnh vực Công Thương

Ban hành: 05/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2021
39

Công văn 5479/STC-QLG của Sở Tài chính Thành phố Hà Nội về việc công khai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021, Công điện 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2021
40

Công văn 6022/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ báo cáo việc sản phẩm mì Hảo Hảo có chất cấm

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
Vui lòng đợi