Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.320 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01

Kế hoạch 191/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện tái cơ cấu ngành Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn đến năm 2030

03

Công văn 3080/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

04

Quyết định 693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu

05

Công điện 426/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam

06
07
08

​Kế hoạch 1130/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

09

Kế hoạch 80/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Tọa đàm về thúc đẩy dòng chảy hàng hóa thông qua khu vực Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10
11

Công văn 2789/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

12

Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

13

Kế hoạch 96/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2023

14

Công văn 2588/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

15

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành quy định về quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nam Định

16

Nghị định 18/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

17

Quyết định 1697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận, huyện

18

Quyết định 1417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bổ sung kinh phí năm 2023 cho Sở Công Thương để xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về chuyên ngành xúc tiến thương mại và ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bình Định

19
20

Quyết định 484/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải