Danh mục

Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.845 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3681

Quyết định 11/1998/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về cơ chế điều hành xuất, nhập khẩu năm 1998

Ban hành: 23/01/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
3682

Công văn về việc tổng kết thực hiện Quyết định sô 605/TTg về việc ngành Truyền hình sử dụng nguồn thu từ quảng cáo

Ban hành: 09/01/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3683

Quyết định 07/1997/QĐ-853 của Ban Chỉ đạo 853TW về việc ban hành quy chế làm việc của Ban 853TƯ chống buôn lậu và giám sát thương mại

Ban hành: 30/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
3684

Thông tư 95/1997/TT/BTC của Bộ Tài chính của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam

Ban hành: 29/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
3685

Thông báo 158/TB của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn dũng về các giải pháp chống buôn lậu ở biên giới Tây Nam

Ban hành: 29/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
3686

Chỉ thị 45/CT-UB-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2016
3687

Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào, Canada, Nauy và Thổ Nhĩ Kỳ năm 1998

Ban hành: 06/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3688

Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về triển khai dán tem 3 mặt hàng ngoại nhập: Rượu, quạt điện và xe đạp

Ban hành: 02/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3689

Quyết định 980/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sản xuất - lưu thông muối đến năm 2000 - 2010

Ban hành: 18/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
3690

Quyết định 966/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại

Ban hành: 13/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3691

Thông tư liên tịch 77/1997/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ và Tổng cục Hải quan về dán tem hàng nhập khẩu

Ban hành: 01/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
3692

Quyết định 0910/TM-XNK của Bộ Thương mại Quyết định về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các doanh nghiệp khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 28/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
3693

Quyết định 0909/TM-XNK của Bộ Thương mại Quyết định về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các doanh nghiệp khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 28/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
3694

Quyết định 0904/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các Doanh nghiệp khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 27/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
3695

Quyết định 1606/QĐ-TĐC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành danh mục hàng hoá bắt buộc đăng ký chất lượng

Ban hành: 21/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
3696

Quyết định 856/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách tiêu thụ lúa hàng hoá ở các tỉnh phía Bắc vụ mùa năm 1997

Ban hành: 11/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
3697

Công văn về việc quy định về quảng cáo trên Đài Truyền hình

Ban hành: 29/09/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3698

Thông tư 52-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước

Ban hành: 16/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
3699

Quyết định 587-TM/QLTT của Bộ Thương mại về việc giải thể các trạm kiểm soát cố định liên ngành

Ban hành: 14/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
3700

Quyết định 1774-QĐ/KHKT-PCVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định việc kiểm tra chất lượng các loại phương tiện cơ giới đường bộ được sản xuất lắp ráp theo thiết kế và mang nhãn hiệu hàng hoá trong nước

Ban hành: 16/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
Vui lòng đợi