Danh mục

Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.800 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3661

Quyết định 296/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Ban hành: 07/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
3662

Công văn về việc giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục NK các lô hàng qùa biếu

Ban hành: 03/05/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
3663

Thông tư 21-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 81-TC/HCSN ngày 23/12/96 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn thu quảng cáo để đầu tư phát triển ngành Truyền hình Việt Nam

Ban hành: 26/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2005
3664

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hasimit Giooc Đa Ni

Ban hành: 23/03/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3665

Thông tư 03/TM-CSTTTN của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện quy định của Chính phủ về hoạt động mua bán, xuất nhập khẩu và gia công chế tác đá quý

Ban hành: 11/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
3666

Quyết định 322/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc và mỹ phẩm dùng cho người

Ban hành: 28/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
3667

Thông tư liên tịch 02/TTLB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thươngmại và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu (ban hành kèm theo Nghị định 43/CP ngày 16/7/96 của Chính phủ

Ban hành: 25/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
3668

Công văn 0759-TM/PC của Bộ Thương mại về việc chỉ đạo tổ chức và quản lý khuyến mại

Ban hành: 25/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
3669

Thông tư 01/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập khẩu trong năm 1997

Ban hành: 24/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
3670

Chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động quảng cáo và xử lý nghiêm những vi phạm về quảng cáo

Ban hành: 14/01/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
3671

Công văn về việc quảng cáo trên báo chí

Ban hành: 09/01/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
3672

Thông tư 81-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn thu quảng cáo để đầu tư phát triển ngành truyền hình Việt Nam

Ban hành: 23/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
3673

Công văn về việc gia hạn thời gian nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá

Ban hành: 23/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
3674

Công văn tạm giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 1997

Ban hành: 21/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3675

Quyết định 2483/BYT-QĐ của Bộ Y tế ban hành danh mục hàng hoá thực phẩm phải đăng ký chất lượng năm 1997

Ban hành: 18/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3676

Thông tư liên tịch 72-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 2/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ

Ban hành: 08/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
3677

Quyết định 2576/QĐ-TĐC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành Quy định về việc đăng ký chất lượng hàng hoá

Ban hành: 28/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
3678

Thông tư 15-TM/CSTTTN của Bộ Thương mại hướng dẫn về tổ chức và quản lý chợ

Ban hành: 16/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
3679

Quyết định 880-TM/QLTT của Bộ Thương mại ban hành Quy chế công tác của Công chức kiểm soát thị trường

Ban hành: 05/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
3680

Công văn 4258-TM/ĐT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chi tiết việc quản lý gia công hàng xuất khẩu theo quy định của Thông liên bộ số 77-TM/TCHQ ngày 29/7/1996

Ban hành: 18/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2005
Vui lòng đợi