Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.538 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3441

Nghị định 88/CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội

Ban hành: 14/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
3442

Nghị định 86/CP của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá

Ban hành: 08/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
3443

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Latvia về hợp tác kinh tế thương mại

Ban hành: 06/11/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3444

Thông báo về hoạt động quảng cáo trên báo chí

Ban hành: 14/09/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
3445

Quyết định 747/TM/KD của Bộ Thương mại ban hành Quy chế kinh doanh ăn uống bình dân và nhà trọ

Ban hành: 07/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3446

Thông tư 38/TT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước

Ban hành: 01/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
3447

Thông tư 37-VHTT-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 194/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam

Ban hành: 01/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
3448

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cô-oét

Ban hành: 03/05/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3449

Quyết định 270-TM/QLTT của Bộ Thương mại về việc ban hành các mẫu ấn chỉ sử dụng trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử phạt hành chính của Quản lý thị trường

Ban hành: 30/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
3450

Quyết định 269-TM/QLTT của Bộ Thương mại về việc ban hành bản Quy định về quản lý và sử dụng biển hiệu Quản lý thị trường, thẻ kiểm tra thị trường và vũ khí quân dụng trong lực lượng quản lý thị trường

Ban hành: 30/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
3451

Thông tư liên tịch 08 TT/LB của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ cấp phát trang phục cho cán bộ làm công tác quản lý thị trường

Ban hành: 21/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
3452

Thông tư 3229 TM-XNK của Bộ Thương mại cụ thể hoá và điều chỉnh quyết định 96 TM-XNK ngày 14/02/1995

Ban hành: 14/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3453

Quyết định 123/TM-XNK của Bộ Thương mại về bổ sung Quy chế hàng hoá của Vương quốc Cam-pu-chia quá cảnh lãnh thổ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1162/TM-XNK ngày 20/9/1994

Ban hành: 27/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3454

Thông tư 05 TM-XNK của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quy chế Hội chợ và Triển lãm thương mại

Ban hành: 25/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3455

Thông tư số 05-TM-XNK về việc hướng dẫn quy chế hội chợ và triển lãm thương mại do Bộ Thương mại ban hành

Ban hành: 25/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
3456

Quyết định 100/NN-BVTV/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về thủ tục thẩm định sản xuất, gia công đăng ký, xuất, nhập khẩu, lưu chứa, tiêu huỷ, nhãn thuốc, bao bì đóng gói và quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Ban hành: 23/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
3457

Quyết định 96/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái phép

Ban hành: 18/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3458

Công văn của 1063/TM-BQLTT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn xử lý thuốc lá ngoại tịch thu

Ban hành: 24/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
3459

Thông tư 18-TT/PC/VT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện NĐ 221-HĐBT và 222-HĐBT ngày 23/7/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về kinh doanh vận tải hàng hoá, hàng khách công cộng bằng phương tiện vận tải hoạt động trên đường bộ, đường thuỷ nội địa

Ban hành: 20/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3460

Nghị định 02/CP của Chính phủ quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước

Ban hành: 05/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/1996
Vui lòng đợi