Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.566 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3421

Quyết định 1774-QĐ/KHKT-PCVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định việc kiểm tra chất lượng các loại phương tiện cơ giới đường bộ được sản xuất lắp ráp theo thiết kế và mang nhãn hiệu hàng hoá trong nước

Ban hành: 16/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
3422

Thông tư quy định về việc nhập khẩu giấy năm 1997

Ban hành: 02/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
3423

Công văn 5945-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc bổ sung Thông tư số 02-TM/XNK ngày 21/2/97 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 đối với thép và kính xây dựng

Ban hành: 04/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
3424

Luật Thương mại số 58-L/CTN của Quốc hội

Ban hành: 10/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2005
3425

Thông báo 5071-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng

Ban hành: 09/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
3426

Quyết định 36/VPCP-CNTDDV của Ban Vật giá Chính phủ cước vận tải hàng hóa bằng ôtô

Ban hành: 08/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
3427

Quyết định 296/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Ban hành: 07/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
3428

Công văn về việc giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục NK các lô hàng qùa biếu

Ban hành: 03/05/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
3429

Thông tư 21-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 81-TC/HCSN ngày 23/12/96 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn thu quảng cáo để đầu tư phát triển ngành Truyền hình Việt Nam

Ban hành: 26/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2005
3430

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hasimit Giooc Đa Ni

Ban hành: 23/03/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3431

Thông tư 03/TM-CSTTTN của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện quy định của Chính phủ về hoạt động mua bán, xuất nhập khẩu và gia công chế tác đá quý

Ban hành: 11/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
3432

Quyết định 322/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc và mỹ phẩm dùng cho người

Ban hành: 28/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
3433

Thông tư liên tịch 02/TTLB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thươngmại và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu (ban hành kèm theo Nghị định 43/CP ngày 16/7/96 của Chính phủ

Ban hành: 25/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
3434

Công văn 0759-TM/PC của Bộ Thương mại về việc chỉ đạo tổ chức và quản lý khuyến mại

Ban hành: 25/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
3435

Thông tư 01/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập khẩu trong năm 1997

Ban hành: 24/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
3436

Chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động quảng cáo và xử lý nghiêm những vi phạm về quảng cáo

Ban hành: 14/01/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
3437

Công văn về việc quảng cáo trên báo chí

Ban hành: 09/01/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
3438

Thông tư 81-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn thu quảng cáo để đầu tư phát triển ngành truyền hình Việt Nam

Ban hành: 23/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
3439

Công văn về việc gia hạn thời gian nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá

Ban hành: 23/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
3440

Công văn tạm giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 1997

Ban hành: 21/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi