Danh mục

Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 18.218 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
18081

Công văn về việc thủ tục hồ sơ xử lý thuế gía trị gia tăng.

Ban hành: 09/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
18082

Công văn 4433/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế xuất thuế nhập khẩu ổ cứng máy vi tính

Ban hành: 06/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
18083

Công văn 4412-TCT/NV3 của Bộ Tài chính về việc xử lý hoàn thuế nhập khẩu

Ban hành: 05/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2005
18084

Công văn 919/CP-KTTH của Chính phủ về việc điều hành trợ cước, trợ giá đối với miền núi vùng đồng đồng bào dân tộc

Ban hành: 05/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2005
18085

Công văn 4386/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế khung gầm có gắn động cơ

Ban hành: 21/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2005
18086

Công văn 4345/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xác định giá tính thuế muối nhập khẩu

Ban hành: 19/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2004
18087

Công văn 4083/TCT-NV3 của Tổng cục Thuế về việc thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Ban hành: 18/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2004
18088

Công văn 3920/VPCP-TTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn dự trù kinh phí cho mạng tin học phục vụ quản lý điều hành

Ban hành: 15/09/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
18089

Công văn 4069/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm phần mềm

Ban hành: 15/09/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
18090

Công văn 820/CP-KTTH của Chính phủ về việc điều hành cước bưu chính viễn thông

Ban hành: 08/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
18091

Công văn 3811/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế nhập khẩu dạng linh kiện

Ban hành: 16/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
18092

Công văn 3803/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế truy thu

Ban hành: 16/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
18093

Công văn 3778/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Công văn 3160/TCT/NV3

Ban hành: 16/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
18094

Công văn 3790/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế NK bột ngũ cốc

Ban hành: 15/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2005
18095

Công văn 3378-TCT/HTQT của Bộ Tài chính về việc xác nhận tờ khai thuế của văn phòng HKVN tại Quảng Châu

Ban hành: 07/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2005
18096

Công văn 3585/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn áp dụng thêm một số biện pháp cưỡng chế trong thi hành Luật thuế xuất nhập khẩu

Ban hành: 02/08/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
18097

Công văn 3472/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn Thông tư 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ về lệ phí hải quan

Ban hành: 26/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
18098

Công văn 2911-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 19/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2004
18099

Công văn 3351/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hoàn thuế nhập khẩu

Ban hành: 19/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2004
18100

Công văn 2777/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hoàn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Ban hành: 16/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
Vui lòng đợi