Danh mục

Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 18.294 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
18061

Công văn 8570/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế nhập khẩu đá trường thạch feldspar

Ban hành: 11/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
18062

Công văn về việc thuế khấu trừ tại nguồn đối với lãi tiền gửi

Ban hành: 10/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
18063

Công văn 3478/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 06/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
18064

Công văn 3448/TCT-NV5 của Tổng cục thuế về việc thuế chuyển quyền sử dụng đất

Ban hành: 05/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2005
18065

Công văn 2275/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá

Ban hành: 31/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
18066

Công văn 8272/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc miễn thu lệ phí hàng xuất khẩu

Ban hành: 30/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
18067

Công văn 3800/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu

Ban hành: 30/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
18068

Công văn 3363/TCT-NV4 của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ

Ban hành: 30/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
18069

Công văn 8251/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng bìa Kraft cách điện

Ban hành: 30/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
18070

Công văn 8760/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác kiểm tra việc áp dụng giá tính thuế đối với nguyên liệu trực tiếp đưa vào sản xuất, lắp ráp

Ban hành: 28/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
18071

Công văn 8168/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá

Ban hành: 28/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
18072

Công văn 8031/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc mã số mặt hàng máy lọc nước

Ban hành: 23/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
18073

Công văn 8028/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế nhập khẩu

Ban hành: 23/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
18074

Công văn 3223/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Ban hành: 22/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
18075

Công văn 3246/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng băng đĩa

Ban hành: 22/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
18076

Công văn 8001/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế quặng nhập khẩu

Ban hành: 22/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
18077

Công văn 3219/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 21/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
18078

Công văn 3213/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế của hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Ban hành: 21/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
18079

Công văn 2090/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc triển khai thực hiện giảm thuế cho hàng hoá của Lào

Ban hành: 21/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
18080

Công văn 3636/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm điện, điện tử trong nước

Ban hành: 21/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
Vui lòng đợi