Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 16.543 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
21

Công văn 939/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 06/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
22

Công văn 923/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn

Ban hành: 05/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
23

Công văn 9417/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2020
24

Công văn 9419/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng

Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2020
25

Công văn 9418/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn chứng từ

Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2020
26

Công văn 916/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế dự án đầu tư

Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
27

Công văn 9334/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế

Ban hành: 03/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2020
28

Công văn 897/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 03/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
29

Công văn 9208/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Ban hành: 03/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2020
30

Công văn 835/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Crô-a-ti-a

Ban hành: 27/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
31

Công văn 787/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 24/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
32

Công văn 1042/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với nguyên liệu, vật tư sau hỏa hoạn

Ban hành: 24/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
33

Công văn 788/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 24/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
34

Công văn 789/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 24/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
35

Công văn 775/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Ban hành: 21/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
36

Công văn 1007/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Ban hành: 21/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
37

Công văn 774/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Ban hành: 21/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
38

Công văn 6832/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 20/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
39

Công văn 6662/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ấn định giá bán xe ô tô

Ban hành: 20/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
40

Công văn 6806/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 20/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
Vui lòng đợi