Danh mục

Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 18.288 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
18101

Công văn 5770-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu tái xuất

Ban hành: 20/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2005
18102

Công văn 5737/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế đối với thiết bị nhập khẩu của dự án "thử nghiệm hệ thống Asian Frontier Sat"

Ban hành: 20/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2005
18103

Công văn 2484/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu trở lại đã tái chế xuất trả

Ban hành: 18/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
18104

Công văn 2486/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu

Ban hành: 18/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
18105

Công văn 2313/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu có triết khấu hoặc giảm giá

Ban hành: 06/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
18106

Công văn 2301/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp giá tính thuế bộ linh kiện xe máy theo tỷ lệ nội địa hoá

Ban hành: 05/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
18107

Công văn 2298/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị thi công TNTX

Ban hành: 05/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
18108

Công văn 2268/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đối tượng được áp dụng không thu thuế GTGT khi nhập khẩu TSCĐ

Ban hành: 04/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
18109

Công văn 1998-TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc thuế nhập khẩu thiết bị trò chơi con ếch nhảy

Ban hành: 04/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
18110

Công văn 2243/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hồ sơ hoàn thuế nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Ban hành: 01/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
18111

Công văn 2254/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế vải vụn nhập khẩu

Ban hành: 01/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
18112

Công văn 2188/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế nhập khẩu quạt hút khói, hút mùi

Ban hành: 30/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
18113

Công văn 2189/TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan về việc thuế nhập khẩu giấy trắng phủ silicon

Ban hành: 30/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
18114

Công văn 1857/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 24/05/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
18115

Công văn 2256/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý truy thu thuế

Ban hành: 22/05/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
18116

Công văn 4543-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc giảm thuế GTGT

Ban hành: 18/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
18117

Công văn 1945/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện tủ lạnh dạng CKD

Ban hành: 17/05/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
18118

Công văn 1896/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt truy thu xe chuyển đổi công năng

Ban hành: 14/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
18119

Công văn về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu cung cấp cho ngành phát thanh - truyền hình Việt Nam

Ban hành: 09/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
18120

Công văn về việc hướng dẫn công văn 3945 ngày 27/4/2001 của Bộ Tài chính

Ban hành: 09/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
Vui lòng đợi