Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 16.543 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 1307/TCT-CS của Tổng cục Thuế về Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2020
02

Công văn 2275/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về phương án thu phí tại trạm thu phí Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 25/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
03

Công văn 1769/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng viện trợ không hoàn lại nhập khẩu

Ban hành: 19/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
04

Công văn 1597/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

Ban hành: 16/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
05

Công văn 1680/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ

Ban hành: 13/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
06

Công văn 1569/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Ban hành: 13/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2020
07

Công văn 1559/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã HS mặt hàng lốp, lót vành, săm xe

Ban hành: 13/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2020
08

Công văn 1553/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thuê gia công lại

Ban hành: 12/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2020
09

Công văn 10898/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Ban hành: 12/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
10

Thông báo 90/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính và công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực

Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
11

Công văn 1447/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

Ban hành: 10/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2020
12

Công văn 983/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Ban hành: 10/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
13

Công văn 10379/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động xây dựng trường học bằng nguồn tài trợ

Ban hành: 10/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
14

Công văn 986/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 10/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
15

Công văn 10429/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc trả lời vướng mắc chính sách thuế liên quan đến hoạt động của Ban quản trị tòa nhà chung cư

Ban hành: 10/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
16

Công văn 979/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2% đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách qua Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 10/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
17

Công văn 10380/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế khi chuyển nhượng bất động sản

Ban hành: 10/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
18

Công văn 10267/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí lãi vay được trừ theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Ban hành: 09/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
19

Công văn 972/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 09/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
20

Công văn 10268/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn thuế của chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA

Ban hành: 09/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
Vui lòng đợi