Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 16.543 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
41

Công văn 6686/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc đăng ký người phụ thuộc

Ban hành: 20/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
42

Công văn 6683/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn giá trị gia tăng khi viết tin bài tuyên truyền đăng báo

Ban hành: 20/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
43

Công văn 995/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 07/2020/NĐ-CP ngày 05/01/2020 về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022

Ban hành: 20/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
44

Công văn 6684/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về giao dịch liên kết

Ban hành: 20/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
45

Công văn 6275/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với chuyển nhượng bất động sản

Ban hành: 19/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
46

Công văn 936/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng "Nhựa Polyol Blend Sanex ARG 1000"

Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
47

Công văn 938/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về phí bản quyền và tiền thuê máy móc thiết bị

Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
48

Công văn 939/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư

Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
49

Công văn 6043/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 và cấp mã số thuế người phụ thuộc

Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
50

Công văn 864/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện miễn thuế theo Quyết định 155/QĐ-BTC

Ban hành: 14/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
51

Công văn 858/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Ban hành: 14/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
52

Công văn 569/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 13/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
53

Công văn 570/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất thủy điện

Ban hành: 13/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
54

Công văn 564/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 13/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
55

Công văn 548/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư

Ban hành: 12/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
56

Công văn 514/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 11/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
57

Công văn 513/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận bảng kê chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 11/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
58

Công văn 481/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử

Ban hành: 10/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
59

Công văn 472/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 10/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
60

Công văn 471/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn

Ban hành: 10/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
Vui lòng đợi