Danh mục

Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 18.219 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
41

Công văn 12659/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển địa điểm trụ sở kinh doanh

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
42

Công văn 1088/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2022
43

Công văn 11791/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
44

Công văn 1102/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
45

Công điện 04/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2022
46

Công văn 2927/BTC-TCT của Bộ Tài chính xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
47

Công văn 2834/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
48

Công văn 10577/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế

Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
49

Công văn 10532/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
50

Công văn 10585/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về vướng mắc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
51

Công văn 10579/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
52

Công văn 1029/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô điện

Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
53

Công văn 10517/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
54

Công văn 10286/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoa hồng đại lý bảo hiểm

Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
55

Công văn 915/TCT-TTKT của Tổng cục Thuế về vướng mắc liên quan đến xác định giao dịch liên kết

Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
56

Công văn 883/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
57

Công văn 964/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
58

Công văn 2688/BTC-TCT của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
59

Công văn 9528/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế áp dụng cho Bệnh viện

Ban hành: 22/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
60

Công văn 2329/CTTPHCM-HKDCN của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021

Ban hành: 22/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2022
Vui lòng đợi