Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 146 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
141

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Xác thực: 21/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
142

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Xác thực: 21/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
143

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Xác thực: 21/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
144

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 26/05/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
145

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Xác thực: 05/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
146

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Xác thực: 07/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
Vui lòng đợi