Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 171 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
161

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Xác thực: 09/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
162

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Xác thực: 09/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
163

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc quy định mức thu, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

Xác thực: 09/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
164

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự

Xác thực: 09/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
165

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương

Xác thực: 09/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
166

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Xác thực: 20/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
167

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Hải quan

Xác thực: 23/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
168

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng

Xác thực: 11/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
169

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 11/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
170

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế Thu nhập cá nhân

Xác thực: 12/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
171

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý thuế

Xác thực: 12/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi