Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 126 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
21

Văn bản hợp nhất 42/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

Xác thực: 16/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
22

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Xác thực: 22/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
23

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Xác thực: 22/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
24

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Xác thực: 22/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
25

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Xác thực: 10/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2018
26

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phí và lệ phí

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
27

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Xác thực: 10/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
28

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 07/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
29

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Xác thực: 23/03/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
30

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Xác thực: 15/03/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
31

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Xác thực: 04/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
32

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân, Quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế

Xác thực: 29/08/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
33

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Xác thực: 04/06/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
34

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên

Xác thực: 26/05/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
35

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

Xác thực: 23/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
36

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
37

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Xác thực: 30/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
38

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Xác thực: 09/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
39

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Mức thu lệ phí cấp phép hoạt động bưu chính, viễn thông

Xác thực: 09/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
40

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Xác thực: 20/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
Vui lòng đợi